Xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các Khu công nghiệp (KCN), những năm gần đây tỉnh ta đã tập trung huy động vốn xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng từ nguồn xã hội hóa, đồng thời thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang đầu tư bằng hình thức đối tác công tư đối với một số KCN đã được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại

Hạ tầng KCN Khánh Cư (Yên Khánh). Ảnh: Đức Lam

Theo thông tin từ Ban quản lý các KCN tỉnh, quy hoạch tổng thể các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 gồm 7 khu với tổng diện tích 1.472 ha, bao gồm: KCN Khánh Phú (351 ha), KCN Phúc Sơn (142 ha), KCN Tam Điệp I (64 ha), KCN Tam Điệp II (386 ha), KCN Gián Khẩu (162 ha), KCN Khánh Cư (67 ha), KCN Kim Sơn (200 ha). Đến nay, toàn tỉnh có 5 KCN đã đi vào hoạt động, trong đó 3 KCN được đầu tư xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là Gián Khẩu, Khánh Phú và Tam Điệp I.

Đối với các KCN được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ban quản lý các KCN đã chọn giải pháp đầu tư hạ tầng phân kỳ, chọn hạng mục thi công và vừa xây dựng vừa kêu gọi, tiếp nhận các dự án đầu tư. Ban đã kêu gọi, động viên các nhà thầu bỏ vốn, tập trung thi công các hạng mục chính như san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thu gom, xử lý nước thải...đáp ứng yêu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

Ngoài ra, vận dụng kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp của các địa phương lân cận, phát huy sáng tạo trong thu hút đầu tư, tỉnh ta đã sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc...; kêu gọi Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước sạch cho KCN Khánh Phú.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng hạ tầng theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh cho 3 KCN trên tính đến nay là 2.470 tỷ đồng. Hiện vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư 1.475 tỷ đồng, trong đó có 70 tỷ đồng là vốn ngân sách Trung ương còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Do các KCN đã xây dựng đầu tư bằng vốn ngân sách, trong điều kiện ngân sách tỉnh có hạn, phải cấp qua nhiều năm, vừa xây dựng vừa thu hút đầu tư nên không tránh khỏi sự bất cập trong xây dựng cũng như hoạt động của các dự án đầu tư. Nhằm khắc phục sự thiếu đồng bộ trong xây dựng hạ tầng các KCN, tỉnh ta đã có chủ trương tập trung huy động vốn xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng từ nguồn xã hội hóa.

Bằng nhiều giải pháp và chính sách thu hút đầu tư, đến nay Ninh Bình đã có 2 KCN có nhà đầu tư, gồm: KCN Phúc Sơn có Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần - Tổng Công ty đầu tư phát triển khu công nghiệp Phúc Lộc và KCN Khánh Cư chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sông Đáy.

Hiện hai nhà đầu tư đã và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo nên một diện mạo mới cho các KCN của tỉnh Ninh Bình. KCN Phúc Sơn và KCN Khánh Cư cũng đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh và cơ bản được lấp đầy.

Như vậy, chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng xã hội hóa là hết sức đúng đắn, nhất là trong giai đoạn ngân sách Trung ương "rót" về tỉnh, cũng như ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố còn eo hẹp.

Việc đầu tư hạ tầng các KCN của tỉnh trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I, KCN Khánh Cư đã được lấp đầy 100%, KCN Phúc Sơn tỷ lệ lấp đầy đạt 75,59 %. Các KCN có 107 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 55 nghìn tỷ đồng, trong đó có 78 dự án trong nước và 29 dự án FDI.

Các dự án đầu tư vào KCN tỉnh Ninh Bình phần lớn là các dự án có quy mô lớn như: Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG; Nhà máy xi măng The Vissai; Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Điệp; Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị ô tô Ninh Bình; Nhà máy sản xuất camera môđun và linh kiện điện tử của Công ty TNHH MCNEX VINA; Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ôtô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công.

Theo đại diện lãnh đạo Ban quản ký các KCN tỉnh, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện xã hội hóa đầu tư hạ tầng các KCN chưa được đầu tư và sớm hoàn chỉnh hạ tầng các KCN đã xây dựng. Đồng thời để đảm bảo hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực và mức độ phục vụ các doanh nghiệp, trong khi nguồn vốn đầu tư công hạn chế, tỉnh ta thực hiện chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ đầu tư công sang đầu tư bằng hình thức đối tác công tư (PPP) đối với việc xây dựng, cải tạo, quản lý kết cấu hạ tầng KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú và các KCN khác khi có đủ điều kiện.

Giáng Hương