Việt Nam lọt vào tốp 10 gia công phần mềm hàng đầu

Theo báo cáo của Tập đoàn truyền thông công nghệ thông tin Tholons/Global Services công bố ngày 9/11, VN xếp thứ 9 trong 10 quốc gia gia công phần mềm hàng đầu.

Việt Nam lọt vào tốp 10 gia công phần mềm hàng đầu

Trong đó, TP.HCM tiếp tc được bình chn là mt trong sáu thành ph gia công kim th phn mm hàng đầu trên thế gii, được biết đến v lĩnh vc phát trin, qun lý ng dng (ADM) và lĩnh vc phát trin trò chơi, hot hình. Đây là năm th hai liên tiếp TP.HCM nm trong danh sách 50 thành ph gia công mi ni trên thế gii.

Ông Nguyn Quc Hùng, ch tch kiêm giám đốc điu hành LogiGear VN - tp đoàn v kim th phn mm, cho biết bng kho sát ca Tholons kết hp vi Global Service Media nhm đánh giá nhng đim gia công trên toàn cu da trên kh năng cung cp dch v, bao gm nhiu lĩnh vc khác nhau.

Bng kho sát ch yếu da trên sáu tiêu chí v t l và cht lượng ca ngun nhân lc, chi phí, xúc tiến thương mi, cơ s vt cht, ri ro và cht lượng cuc sng.

TP.HCM đã có mt trong bng xếp hng ln đầu tiên vào năm 2006 và được đánh giá là có ngun nhân công r, trình độ cao, đặc bit trong lĩnh vc công ngh thông tin.

  Theo Tienphong

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện