Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản mới trong lĩnh vực Giao thông và Vận tải

Sáng 27/7, Sở Giao thông và Vận tải đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và phổ biến nội dung của các văn bản mới trong lĩnh vực Gia thông và Vận tải cho các đối tượng là các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô trên địa bàn; cán bộ phòng kinh tế, hạ tầng và quản lý đô thị các huyện, thành phố.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản mới trong lĩnh vực Giao thông và Vận tải

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe cán bộ của Bộ Giao thông và Vận tải; Phòng Pháp chế-an toàn, thanh tra, Sở Giao thông và Vận tải Ninh Bình giới thiệu chi tiết các văn bản: 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông và Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Sau khi nghe các thuyết trình viên truyền tải nội dung của các văn bản trên, hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, giải đáp các ý kiến thắc mắc, băn khoăn của các đại biểu dự hội nghị.

Đinh Chúc- Trường Giang