Triển khai luật thuế thu nhập cá nhân

Sáng ngày 16/5, Cục thuế Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai luật thuế thu nhập cá nhân.

Đồng chí Đỗ Văn Hoan, Cục trưởng Cục thuế tỉnh trình bày nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 gồm 4 chương chia làm 35 điều. Luật thuế thu nhập cá nhân so với Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân với người thu nhập cao có những điểm mới được nhiều người quan tâm như: các quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, cách xác định số thuế phải nộp, các quy định về giảm trừ gia cảnh…Về công tác tuyên truyền nhằm triển khai tốt luật thuế, Cục thuế tỉnh dự kiến sẽ theo lộ trình gồm ba bước, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Tổ chức họp báo giới thiệu luật thuế thu nhập cá nhân, mở các chuyên mục trên Báo, Tạp chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, tuyên truyền của báo cáo viên, các panô, áp phích…..Quý 4 năm 2008, Cục thuế tỉnh sẽ tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng nộp thuế và triển khai công tác hướng dẫn kê khai thuế và cấp mã số thuế. 

Quốc Khang