Trên 30 tấn thuốc BVTV phục vụ nông nghiệp Ninh Bình

Năm 2008, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã cung ứng trên 30 tấn thuốc BVTV, chủ yếu là thuốc Bassa, Sutin, Tango, Ofatox… phục vụ bà con nông dân tỉnh Ninh Bình phun trừ kịp thời cho sâu bệnh hại lúa và hoa màu.

Trên 30 tấn thuốc BVTV phục vụ nông nghiệp Ninh Bình

Tại Hội nghị khách hàng tổng kết vụ đông xuân 2008, triển khai vụ đông xuân 2009 có trên 100 khách mời là cán bộ BVTV các xã, phường, thị trấn, chủ nhiệm HTX và hệ thống đại lý kinh doanh thuốc cùng có chung ý kiến, việc phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp cần chủ động, đi trước một bước, đảm bảo không để xảy ra các ổ dịch lớn, diện rộng... Do vậy, sự phối hợp giữa Công ty thuốc BVTV với người nông dân là rất quan trọng và cần thiết, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Ninh Bình.

  Tin, ảnh: Hoàng Sơn