Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày 9/4, toàn tỉnh đã điều tra được 55,6% số hộ lập bảng kê

Kể từ ngày chính thức bắt đầu thực hiện thu thập thông tin Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến ngày 9/4, toàn tỉnh đã điều tra được 55,6% số hộ lập bảng kê.

Đây là cuộc Tổng điều tra sử dụng CAPI để thu thập thông tin và truyền tải thông tin về máy chủ...nên số liệu điều tra được cập nhật từng giờ. Tính đến 16h ngày 9/4, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra được 165.173 hộ, trong tổng số 297.266 hộ lập bảng kê, đạt 55,6% kế hoạch.

 

Trong đó, thành phố Ninh Bình đã điều tra được 23.221 hộ, đạt 60,4% kế hoạch; thành phố Tam Điệp 11.530 hộ, đạt 61,7% kế hoạch; Nho Quan 26.632 hộ, đạt 61,5% kế hoạch; Gia Viễn 16.266 hộ, đạt 45% kế hoạch; Hoa Lư 11.761 hộ, đạt 50,2% kế hoạch; Yên Khánh 24.620 hộ, đạt 53,3% kế hoạch; Kim Sơn 32.818 hộ, đạt 60,6% kế hoạch; Yên Mô 18.365 hộ, đạt 49,7% kế hoạch.

Trường Sinh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện