Tỉnh ủy Ninh Bình gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 8/8/2020, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi thư chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; Tỉnh ủy Ninh Bình trân trọng gửi lời chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay khóa mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh U-Đôm-xay sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Ninh Bình và U-Đôm-xay nói riêng ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền các dân tộc tỉnh U-Đôm-xay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ mới; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng và làm hết sức mình để giữ gìn, phát huy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, chung thủy, trong sáng giữa tỉnh U-Đôm-xay với tỉnh Ninh Bình mãi mãi bền vững./.

T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện