Tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với hộ nghèo huyện Nho Quan

Nhằm đánh giá mức độ tiếp cận các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 12/8 , Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nho Quan.

Tiếp xúc trực tiếp, đối thoại chính sách với hộ nghèo huyện Nho Quan

Các hộ nghèo dự tiếp xúc, đối thoại.

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã phổ biến đến hộ nghèo, cận nghèo về: Chính sách tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, công tác đào tạo nghề, bảo trợ xã hội, nhà ở… Đa số hộ nghèo, cận nghèo tại hội nghị đã trình bày tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo các cấp, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở; nguyện vọng kéo dài thời gian vay vốn để sản xuất, giảm lãi suất vay vốn, các chính sách hỗ trợ với người già cô đơn không nơi nương tựa, phụ nữ đơn thân nuôi con, chính sách hỗ trợ về học phí cho con em tới trường…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, ban, ngành chức năng đã trả lời kiến nghị của các hộ, giải đáp những thắc mắc cũng như những vấn đề liên quan còn tồn tại liên quan đến các chính sách đối với hộ nghèo. Qua đối thoại, các ban, ngành, đoàn thể đã nắm sát hơn thực tế, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng hộ. Từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Việc đối thoại trực tiếp với người dân về các chính sách giảm nghèo còn giúp người dân và các tổ chức có liên quan nắm bắt đầy đủ các cơ chế chính sách, qua đó phát huy trách nhiệm của các bên đối với việc thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp xúc tại huyện Nho Quan, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc trực tiếp với hộ nghèo ở tất cả các huyện khác trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 14/8.

Nguyễn Hùng- Minh Quang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện