Tiếp tục chính sách tiền tệ linh hoạt

Sáng 30/12, tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành xác định rõ trọng tâm để tập trung sức cùng với cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, ngành cần bám sát 5 nhóm giải pháp của Chính phủ là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kích cầu đầu tư các công trình có hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện xóa đói giảm nghèo. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ, nhất là các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất và xuất khẩu, kích cầu đầu tư tiêu dùng, các chính sách tài chính cho phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai đông bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế hiệu quả lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.  Trước những tín hiệu khả quan về kinh tế vĩ mô và kết quả kiềm chế lạm phát của Việt Nam, từ tháng 7/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ bằng các giải pháp linh hoạt để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế như từng bước giảm dần lãi suất cơ bản và các mức lãi suất khác phù hợp với xu hướng giảm của lãi suất cơ bản. Hạn chế những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời xây dựng và trình Thường trực Chính phủ thông qua phương án bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, thành lập các tổ công tác xử lý những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hai địa bàn lớn là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong điều hành sản xuất kinh doanh của ngành.

Theo TTXVN