Tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, tinh giản bộ máy nhân lực, Cục Thuế Ninh Bình đã tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi và tăng hiệu quả quản lý, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế tại Chi cục Thuế Nho Quan - Gia Viễn.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, xác định cải cách thủ tục hành chính thuế là nhiệm vụ quan trọng, Cục Thuế Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm và tổ chức thực hiện. Trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. 

Đến nay, nhiều thủ tục hành chính thuế được chuẩn hóa và đơn giản hóa. Ngành đã công khai 100% thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên trang thông tin điện tử của ngành. 

Đồng thời tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về dịch vụ nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, sử dụng hóa đơn điện tử. Đến thời điểm này, toàn tỉnh  có 4.580 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet, đạt 99,3%; trên 4.560 doanh nghiệp đăng ký thành công dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại, đạt 99% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh.

Đối với việc hoàn thuế giá trị gia tăng, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả bằng phương thức điện tử. Kết quả đạt được đã góp phần giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại cho người nộp thuế. 

Cục Thuế tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả chủ trương hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính - Liên đoàn Lao động tỉnh - BHXH tỉnh... đảm bảo kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu phù hợp với nhu cầu quản lý của từng đơn vị. 

Trên cơ sở đó cũng đánh giá rủi ro, thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế, phòng ngừa các hành vi gian lận, chuyển giá, trốn thuế, chống thất thu thuế, chống gian lận về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Cục Thuế Ninh Bình đã khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh, nguồn thu - dòng tiền, kê khai - nộp thuế… của người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn người nộp thuế triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP; Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh đã hướng dẫn và khuyến khích người nộp thuế thực hiện gửi đơn đề nghị gia hạn nộp thuế bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế quản lý và ngành Thuế Ninh Bình cũng triển khai việc xác nhận số nộp ngân sách của các doanh nghiệp bằng phương thức điện tử.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan thuế cũng được tích cực triển khai. Theo đó, thực hiện các quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến tháng 2/2020, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế, vượt thời gian trước 10 tháng theo kế hoạch, giảm từ 8 chi cục thuế xuống còn 4 chi cục thuế, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  

Các chi cục thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội của từng huyện, thành phố theo dự toán ngân sách được giao. Việc luân chuyển, luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng và đào tạo, bồi dưỡng công chức nắm bắt nhiều lĩnh vực công tác, góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, duy trì tốt hoạt động mạng máy tính, đảm bảo an toàn thông suốt phục vụ cho công tác quản lý thuế, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, cập nhật tin tức kịp thời lên trang thông tin điện tử, tiếp nhận hỗ trợ và xử lý kịp thời lỗi phần cứng, lỗi ứng dụng. 

Ông Hà Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Trong đó, Ngành sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. Tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Mở rộng đối tượng sử dụng dịch vụ thuế điện tử như: triển khai dịch vụ nộp thuế đất, hộ cá nhân, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy...

Bài, ảnh: Hồng Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện