Thực hiện tốt đợt hoạt động cao điểm bảo đảm ATGT đường sắt

Thực hiện Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt theo chỉ đạo của Cục Đường sắt Việt Nam, ngày 26/5, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản số 103/BATGT gửi Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình; UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp; huyện Hoa Lư, Yên Mô để chỉ đạo thực hiện Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động, thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đườngbộ và đường sắt.

UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, Hoa Lư chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường sắt, nhất là các quy định về phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT đường sắt tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ dân dọc 2 bên đường sắt để biết và tự giác chấp hành.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh để thực hiện các nội dung trong đợt hoạt động cao điểm bảo đảm ATGT đường sắt trên địa bàn phụ trách. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác định các công trình vi phạm hành lang ATGT đường sắt. Trường hợp phát hiện có công trình vi phạm thì thông báo để các tổ chức, cá nhân vi phạm biết và kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ, giải tỏa theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phóng sự, tin, bài nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường sắt và kết quả thực hiện nhiệm vụ ATGT đường sắt của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng.

Trần Dũng