Thực hiện quy trình kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 9/12, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì các hội nghị: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để triển khai các bước trong quy trình kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện quy trình kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của công tác kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Đề án về việc kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó: Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là 2 đồng chí.

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 06/11/2019. Đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ.

Và tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Mai Hoa và đồng chí Đinh Ngọc Hà. Thực hiện các quy định của Trung ương, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn cán bộ trong quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và đề xuất về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất danh sách cán bộ trong quy hoạch, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để lấy phiếu giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng phiếu kín.

Căn cứ vào số lượng tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 bằng phiếu kín.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, sau đó cho ý kiến vào phiếu giấy giới thiệu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng phiếu kín.

Trên cơ sở kết quả của hội nghị chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông báo danh sách cán bộ được lựa chọn và tiến hành lấy ý kiến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thảo luận và biểu quyết nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng phiếu kín.

Căn cứ vào kết quả thực hiện quy trình nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau khi HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND theo quy định.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình; Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình; Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trao quyết định

Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Trao Quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng với năng lực, phẩm chất, trí tuệ, các đồng chí tiếp tục tự rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp công tác, tham gia có hiệu quả vào các mặt công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh.

Cũng trong sáng 9/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Kết luận Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 4/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát.

Đinh Ngọc - Đức Lam