Thị xã Tam Điệp: Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Tam Điệp những năm gần đây đã có bước phát triển theo hướng hàng hóa với các chương trình nổi bật như: Chuyển dịch cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ đối với cây lúa bằng việc làm lúa tái sinh trên đất 2 vụ lúa, kiên cố hóa kênh mương, cải tạo đàn con nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ruộng trũng, vùng đồi, các chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt và chăn nuôi.

Thị xã Tam Điệp: Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thăm quan mô hình trồng đào phai ở xã Đông Sơn (TXTĐ). Ảnh: Đồng Tiệp Khắc

Vì vậy, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường; điện - đường - trường - trạm và hệ thống thủy lợi được nâng cấp, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện.

 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thị xã. Tam Điệp là khu công nghiệp của tỉnh nhưng dân số và người lao động ở vùng nông thôn chiếm trên 50%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, tăng trưởng nông nghiệp chưa cao, ngành chăn nuôi phát triển chưa vững chắc. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm, cơ sở sản xuất nhỏ, phân tán, tính cạnh tranh thấp. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật và phát huy tính sáng tạo vào sản xuất còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa đồng bộ, còn một số trường học, trạm y tế chưa đạt chuẩn Quốc gia. Một số tuyến đê, công trình thủy lợi đầu mối tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng mức độ bảo đảm chủ động tưới tiêu còn hạn chế.

 

Để ngành Nông nghiệp của thị xã phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, thị xã đã đề ra các giải pháp: Hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu mùa vụ trên cơ sở nhu cầu của thị trường và lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, phát triển sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao, khuyến khích phát triển sản xuất với quy mô lớn và vừa. Phát triển trồng cây đào phai, trồng hoa; cải tạo vườn tạp, chuyển diện tích sản xuất hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dứa, lạc tiên cung cấp sản phẩm cho công nghiệp chế biến. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động tưới tiêu, hoàn thành xây dựng kênh tưới cấp I tại HTX Phú Nguyễn và xã Đông Sơn.

 

Trong chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Tập trung vào một số con nuôi có giá trị kinh tế cao như: Nhím, lợn rừng, gà ác, cá lóc bông, ba ba… Thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo vật nuôi.

 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn bằng việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp gắn với thị trường ở nông thôn, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống của dân cư nông thôn. Sử dụng nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh phát triển ngành nghề như: Mộc, nề, cơ khí nhỏ, sửa chữa, thêu ren, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp… để thu hút và tăng thu nhập cho người lao động.

 

Phát huy lợi thế của du lịch và sân golf hồ Yên Thắng để huy động các địa phương phát triển các dịch vụ phục vụ ngành Du lịch. Thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng thực tế, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phục vụ chương trình giảm nghèo và dạy nghề, tạo việc làm, nhất là ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nâng cấp hệ thống đê điều, đảm bảo năng lực chống lũ. Từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi đầu mối, thủy lợi nội đồng, hoàn thiện kiên cố hóa kênh mương vùng cấy lúa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tưới nước vùng đồi, hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 giếng khoan tại xã Đông Sơn. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút, khuyến khích đầu tư hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ở nông thôn; nhân rộng mô hình, điển hình làm kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi… Mở rộng sản xuất, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, thực hiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, sạch. Tiếp tục củng cố hợp tác xã, tập trung làm dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho sản xuất nông nghiệp như làm đất, dịch vụ nước, cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm…

 

 

Vân Anh