Thị trấn Me đẹp hơn nhờ quyết tâm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT

Việc quyết tâm lập lại hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Me đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực bước đầu làm chuyển biến ý thức của người dân; các vi phạm hành lang giao thông trên các tuyến đường đã cơ bản được giải tỏa.

Thị trấn Me đẹp hơn nhờ quyết tâm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT

Diện mạo thị trấn Me đẹp hơn một phần lớn nhờ đường thông hè thoáng.

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Me (Gia Viễn), tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) tại các tuyến đường diễn ra rất phức tạp. Nhiều vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng bày bán hàng, đổ vật liệu xây dựng, treo biển quảng cáo, họp chợ... làm ảnh hưởng đến TTATGT, mỹ quan đô thị.

Thực hiện Kế hoạch số 155 của UBND huyện Gia Viễn về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, TTCC gắn với vệ sinh môi trường, Đảng ủy thị trấn Me đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền và huy động các lực lượng trên địa bàn thị trấn tham gia giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT)...

Công tác giải tỏa hàng lang ATGT trên địa bàn thị trấn được nhân dân đồng tình ủng hộ, 100% hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông và nếp sống văn hóa tại địa phương.

Từ tháng 3 đến nay, nhân dân trên địa bàn thị trấn đã tự giác tháo dỡ, giải tỏa được khoảng 20 nghìn mét vuông, gần 400 biển quảng cáo, pa nô, áp phích. Các lực lượng thị trấn Me đã giải tỏa được gần 10km hành lang dọc các tuyến phố, diện tích giải tỏa khoảng 60 nghìn mét vuông với khoảng gần 1.000 hộ vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn. Cắt tỉa trên 400 các cành cây gây ảnh hưởng đến hành lang ATGT.

Việc quyết tâm lập lại hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Me đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực bước đầu làm chuyển biến ý thức của người dân; các vi phạm hành lang giao thông trên các tuyến đường đã cơ bản được giải tỏa, đường được rộng ra, hè được thông thoáng, nhân dân đi lại được thuận tiện, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

N

Người dân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông và nếp sống văn hóa tại địa phương.

c

v

n

Người dân tự giác tháo dỡ phần công trình lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Đại úy Lê Trường Thọ

(Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Gia Viễn)