Thành ủy Ninh Bình tổng kết 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 28/11, Thành ủy Ninh Bình tổ chức tổng kết 6 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành ủy Ninh Bình tổng kết 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 của thành phố.

Đó là: Chương trình công tác số 1 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng các cấp; Chương trình công tác số 2 về phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững; tập trung cao cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế hộ gia đình;

Chương trình công tác số 3 về đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, tập trung xây dựng có trọng điểm hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; Chương trình công tác số 4 về phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình;

Chương trình công tác số 5 về tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Chương trình công tác số 6 về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Ninh Bình.

Theo đó thống nhất đánh giá: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết luôn đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có đối mới, tiến bộ.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của các doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 14,1%; cơ cấu kinh tế đảm bảo chuyển dịch đúng định hướng, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách đạt kết quả cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Công tác quản lý đô thị trên cả 3 lĩnh vực cơ bản đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được nâng lên; việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử của người dân thành phố có những chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, có nhiều đổi mới, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó an ninh chính trị được bảo đảm ổn định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao; thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc.

Công tác cải cách hành chính của thành phố Ninh Bình có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc được nâng cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước...

Kết thúc hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng căn cứ những nội dung tại báo cáo tổng kết các chương trình công tác để nghiên cứu, tiếp thu những điểm nổi bật, ưu điểm, cách làm tốt; khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó chỉ đạo khắc phục những việc có thể làm được trước, làm ngay.

Đồng thời chỉ đạo để trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng của cấp mình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục củng cố, tăng cường hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh... đưa thành phố Ninh Bình phát triển lên tầm cao mới.

Xuân Trường- Đức Lam