Thành phố Ninh Bình cấp trên 1,8 nghìn tấn xi măng cho các xã nâng cấp cơ sở hạ tầng

Ngày 7/6, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch hỗ trợ xi măng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc nâng cấp cơ sở hạ tầng theo tiêu chí trở thành phường, triển khai kế hoạch hỗ trợ xi măng cho các phường trên địa bàn thành phố.

Thành phố Ninh Bình cấp trên 1,8 nghìn tấn xi măng cho các xã nâng cấp cơ sở hạ tầng

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc theo tiêu chí trở thành phường, từ tháng 10/2017, UBND thành phố Ninh Bình đã thực hiện việc hỗ trợ xi măng cho các xã với mục tiêu huy động nguồn lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành phần kinh tế và nhân dân trên địa bàn các xã trong việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Kết quả, đến nay, thành phố đã cấp cho 3 xã 1.807 tấn xi măng, xây dựng được 94 công trình. Bao gồm: gần 7 km đường giao thông, 4.464 m2 sân, 481 m2 tường rào, trên 1.000 m kênh, gần 2.600m rãnh thoát nước. Tổng nguồn vốn là trên 7 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng, người dân đóng góp 4,4 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công và các vật tư vật liệu liên quan khác.

Việc triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào để phục vụ thi công các công trình.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ xi măng thực hiện đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 xã theo tiêu chí trở thành phường đồng thời mở rộng việc hỗ trợ xi măng cho các phường, thành phố Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường chủ động tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm bắt và hiểu rõ chủ trương của thành phố. Từ đó tự nguyện đóng góp ngày công, nguyên vật liệu… tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

Đồng tời, các xã, phường khẩn trương khảo sát, hoàn thiện hồ sơ các công trình đăng ký để thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật.

Hà Phương- Anh Tuấn