Thành lập HTX Phú Quang, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 1/11, tại xã Yên Thái, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Mô đã chỉ đạo Hội LHPN xã tổ chức hội nghị thành viên HTX Phú Quang.

Thành lập HTX Phú Quang, nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng quản trị HTX ra mắt.

Theo đó, HTX Phú Quang được thành lập nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ xã Yên Thái- nhằm liên kết các hộ thành viên sản xuất nhỏ lẻ, manh mún lại, hạn chế tối đa rủi ro trong sản xuất cũng như tiêu thụ các sản phẩm.

HTX có 21 thành viên, trụ sở được đặt tại xóm 2, Phú Trì, xã Yên Thái, tổng vốn điều lệ 46 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của HTX là: thực hiện sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện; trồng cây gia vị dược liệu; dịch vụ trồng trọt, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Việc thành lập HTX Phú Quang tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển ngành nghề, đồng thời đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất cao việc thông qua dự thảo điều lệ; quy chế hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của HTX và bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 3 thành viên và bầu 1 Kiểm soát viên.

Tin, ảnh: Mai Lan

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện