Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 20/5, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố; giám đốc các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, các chủ đầu tư.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, các đại biểu nhất trí đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trên địa bàn các huyện, thành phố nhưng không làm thay đổi chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất chức năng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng năm 2020 tỉnh Ninh Bình đã được Chính Phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 05/02/218. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và bổ sung điều chỉnh một số diện tích đất đảm bảo phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: đất tôn giáo, đất nông nghiệp, đất an ninh-quốc phòng, đất giao thông.... Các đại biểu cũng đề nghị các ngành, địa phương liên quan tính toán, điều chỉnh diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Khánh Cư và Cụm công nghiệp Khánh Hải đảm bảo phù hợp, tránh sự chồng lấn.

Góp ý vào dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020, các đại biểu đã nhất trí với đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận 74 công trình, dự án phải thu hồi đất có tổng diện tích 217,1 ha. Trong đó thành phố Ninh Bình 6 công trình, dự án; huyện Hoa Lư 16 công trình, dự án; huyện Gia Viễn 9 công trình, dự án; huyện Nho Quan 8 công trình, dự án; thành phố Tam Điệp 4 công trình, dự án; huyện Yên Khánh 14 công trình, dự án; huyện Yên Mô 12 công trình, dự án; huyện Kim Sơn 5 công trình, dự án.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. Theo đó, các đại biểu nhất trí với đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng 108,99 ha (trong đó 107,89 ha đất trồng lúa và 1,1 ha đất rừng phòng hộ) để thực hiện 59 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia vào các tờ trình, nghị quyết của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các tờ trình, nghị quyết, đảm bảo đúng quy định, đúng thể thức văn bản, tạo sự thống nhất cao. Đối với các kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, cập nhật ngay đất quốc phòng an ninh vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025; huyện Gia Viễn phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật bổ sung nội dung các công trình cấp bách và diện tích đất nông nghiệp công nghệ cao để Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh bổ sung vào dự thảo; huyện Yên Khánh tính toán và quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Khánh Hải I đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn... Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành phố rà soát lại nhu cầu sử đụng đất năm 2020, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp vào các dự thảo tờ trình, nghị quyết trong những kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp theo.

Hồng Giang - Anh Tuấn