Tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn Di sản Tràng An

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân các địa phương trong việc bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, gắn với phát triển du lịch bền vững, ngày 27/11, tại Nhà văn hóa xã Sơn Hà (huyện Nho Quan), Sở Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý cho 230 cán bộ chủ chốt các xã Sơn Hà, Sơn Lai, Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan) và xã Yên Sơn, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp).

Tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn Di sản Tràng An

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã trao đổi về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trên địa bàn các địa phương này. Sau đó, trực tiếp phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật trong việc quản lý di sản.

Cụ thể như: Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ về quy định bảo vệ quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa vàThiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Đặc biệt, lớp tập huấn cũng đã được nghe đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Nhìn chung, sau khi được công nhận là Di sản thế giới, chính quyền các địa phương nằm trong phạm vi Di sản quần thể danh thắng Tràng An đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý di sản nói chung và hoạt động xây dựng, cấp phép kinh doanh, đặc biệt là loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Nhờ vậy, những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Tràng An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và thu hút ngày càng đông du khách đến thăm quan.

Nguyễn Lựu - Minh Đường

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện