Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 17/10, tại thành phố Ninh Bình, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho 80 học viên thuộc các sở, ngành, đoàn thể; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã nghe giảng viên thuyết trình các chuyên đề: Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hội nghị tập huấn đã dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận, đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương và các vấn đề như: Chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong công tác soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản; tham mưu, tư vấn, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần vào việc tổ chức, triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: Trần Dũng