Tập huấn dân số và phát triển cho cán bộ chuyên trách dân số

Sáng 9/12, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn về dân số và phát triển cho 100% cán bộ chuyên trách dân số tại 145 xã, phường, thị trấn (1 lớp dành cho cán bộ dân số công tác trên 2 năm và 1 lớp dành cho cán bộ dân số có số năm công tác dưới 2 năm).

Tập huấn dân số và phát triển cho cán bộ chuyên trách dân số

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên dân số Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã truyền đạt kiến thức về: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách dân số tại cơ sở; Một số nội dung cơ bản về các văn bản của Đảng, Nhà nước, tỉnh Ninh Bình về công tác dân số trong tình hình mới; Kiến thức cơ bản về truyền thông vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ.

Kỹ năng tổ chức một số hoạt động về dân số và phát triển tại cộng đồng; Kiến thức cơ bản về các đề án nâng cao chất lượng dân số; cung cấp thông tin, dịch vụ KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Phương pháp thu thập, cập nhật thông tin biến động tại hộ gia đình; Báo cáo, thống kê về dân số tại địa phương; Bảng kiểm viên uống tránh thai.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật văn bản mới, kỹ năng truyền thông về công tác dân số-KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách dân số tại cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện tốt việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số theo định hướng giải quyết tốt quan hệ dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Vân