Tập huấn cho các cán bộ chủ chốt về bảo vệ Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Sáng ngày 28/9, tại Nhà văn hóa xã Ninh Thắng (Hoa Lư), Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch) đã tổ chức chương trình tập huấn cho hơn 100 cán bộ chủ chốt ở các địa phương nằm trong vùng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Tập huấn cho các cán bộ chủ chốt về bảo vệ Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Dự tập huấn có đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hoa Lư; Sở Du Lịch, các phòng ban thuộc UBND huyện Hoa Lư, phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng (Sở Xây dựng); đại diện các tổ chức, đoàn thể thuộc các xã Ninh Thắng, Ninh Xuân và Ninh Hải (huyện Hoa Lư).

Tại buổi tập huấn, các cán bộ được nghe đại diện Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.

Theo đó, việc Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh trong hơn 4 năm qua đã minh chứng và khẳng định chủ trương quan tâm tới công tác quản lý, bảo tồn Di sản gắn với phát triển du lịch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời cũng khẳng định những cố gắng, nỗ lực, công lao gìn giữ và bảo vệ di sản trong thời gian qua của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trong khu Di sản.

Danh hiệu Di sản đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân, trung tâm thúc đẩy phát triển du lịch trong toàn tỉnh, khẳng định được vị trí du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Năm 2017, số lượng khách du lịch đến Quần thể danh thắng Tràng An đạt trên 6,1 triệu lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2014 (3,6 triệu), góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện "sống trong Di sản, bảo vệ Di sản và hưởng lợi từ Di sản".

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cũng chỉ ra những hành vi xâm hại dẫn đến sai phạm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, đã tạo dư luận xấu trong xã hội, buộc cơ quan lý nhà nước các cấp phải ra quyết định xử lý.

Các đại biểu còn được truyền đạt các nội dung như: giới thiệu chung về Di sản, xác định ranh giới, phân vùng Di sản; giới thiệu các Văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản và các Quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Quyết định 08 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 17/5/2018.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cán bộ chủ chốt ở các xã, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở và cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, giữ gìn tài nguyên, môi trường, các di tích khảo cổ, di sản địa chất trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

Tin, ảnh: Minh Đường