Tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải

Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản số 122/BATGT gửi Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình về việc tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ - CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đã có nhiều doanh nghiệp triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định.

Tuy nhiên, qua công tác thống kê của ngành Giao thông - Vận tải thì hiện nay, mặc dù đã quá thời hạn quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu đối với tất cả các loại xe ô tô kinh doanh vận tải (trước ngày 1/7/2018) nhưng trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều đơn vị, cá nhân có phương tiện xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; đặc biệt là các phương tiện có trọng tải dưới 3,5 tấn chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu trên xe ô tô, việc này đã và đang gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Để triển khai có hiệu quả quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền về quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu  trên xe ô tô vận tải theo Khoản 4 Điều 11, Khoản 3 Điều 14, Nghị định số 86/2014/NĐ - CP để nâng cao nhận thức trong cộng đồng, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không lắp thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định.

Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tăng cường trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến liên hệ cấp phù hiệu cho các phương tiện vận tải; chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các chủ phương tiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện