Tăng cường quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 5/2020 số thu nội địa do ngành Thuế Ninh Bình quản lý là trên 4.912 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 3.741 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 1.171 tỷ đồng. Cùng với số thu của Hải quan đã nâng tổng số thu toàn tỉnh thu được trên 7.079 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, bằng 101,5% so với cùng kỳ.

Tăng cường quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế Khu vực Nho Quan - Gia Viễn.

Số thu ngân sách trong tháng 5 giảm mạnh

Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, trong 5 tháng đầu năm tổng số thu thuế nội địa vẫn đảm bảo tiến độ và đà tăng trưởng. Nhiều khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí... Tuy nhiên, đánh giá thực tế bắt đầu từ tháng 4 một số khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn thu có dấu hiệu sụt giảm so với những tháng đầu năm và so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 5 có  9/15 khoản thu đạt thấp và chưa đạt so với cùng kỳ năm trước: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế bảo vệ môi trường....  

Đặc biệt, kết quả thu trong tháng 5 cho thấy sự sụt giảm với tổng thu đạt hơn 500 tỷ đồng, giảm 247 tỷ đồng so với tháng 4 và giảm 813 tỷ đồng so với số thu trong tháng 3/2020. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm công nghệ, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị định số 41/2020NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng làm giảm số thu ngân sách Nhà nước.  

Trước tình hình dịch Covid-19 có tác động xấu đến công tác thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã và đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế Khu vực tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và đề ra các giải pháp cụ thể để tham mưu, đề xuất với tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước và phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan triển khai thực hiện.  

Đồng thời, tăng cường rà soát các doanh nghiệp bỏ trụ sở kinh doanh đang nợ thuế mang theo hóa đơn hoặc đã có thông báo hủy hóa đơn trước khi bỏ trụ sở kinh doanh thông qua các biện pháp nghiệp vụ để đề xuất biện pháp quản lý, thiết lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.  

Cùng với đó, ngành Thuế duy trì thực hiện giám sát việc kê khai thuế để tránh tình trạng khai thiếu trung thực, kê khai không đủ số thuế phải nộp. Thực hiện nghiêm công tác đôn đốc và xử lý nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đơn vị, đội thuế, công chức thuế, có sự kiểm tra, giám sát tiến độ hàng tháng nhằm đáp ứng chỉ tiêu thu hồi nợ thuế.  

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế được ưu tiên tập trung nguồn nhân lực nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt, tập trung vào những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế (trừ những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh).

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn

Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, cùng với việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách, thời gian tới Cục Thuế Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Quyết định số 42/2020/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.  

Tiếp tục triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thông qua một trong các ứng dụng thuế điện tử và thực hiện gia hạn theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Đối với trường hợp người nộp thuế không thể gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo phương thức điện tử, người nộp thuế có thể lập giấy đề nghị gia hạn gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành. Tại cơ quan Cục thuế và các Chi cục Thuế khu vực luôn có bộ phận "một cửa" trực để tiếp nhận đơn gia hạn nộp thuế của người nộp thuế.  

Đồng thời bám sát tiến độ doanh nghiệp gửi đề nghị để tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế làm thủ tục theo đúng quy định. Tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh đã có hơn 300 doanh nghiệp gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế thông qua dịch vụ thuế điện tử eTax và tổng số thuế đã được gia hạn trên 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về việc hạn chế tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất sau dịch Covid-19. Thực hiện rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

Bài, ảnh: Hồng Giang