Sở Tư pháp triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 7/8, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng gồm những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cán bộ tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 19 của Chính phủ. 

Nội dung tập trung chủ yếu về các vấn đề: trách nhiệm pháp lý của các chức danh có thẩm quyền trong xử lý vi phạm hành chính; Một số vấn đề cần lưu ý có liên quan trực tiếp đến thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong thực thi công vụ của chức danh có thẩm quyền; Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... 

Đây là những quy định mới, hết sức quan trọng không chỉ quy định về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan mà còn quy định về việc xử lý kỷ luật đối với người có trách nhiệm, thẩm quyền trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nâng cao kiến thức, hiểu biết để thống nhất thi hành, áp dụng pháp luật về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Kiều Ân