Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều 1/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid - 19, song Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ, toàn diện với giải pháp phù hợp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: toàn tỉnh làm mới được 243 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài trên 41 km; có thêm 1 nhà văn hóa xã và 25 nhà văn hóa thôn được bàn giao đưa vào sử dụng; 4 trường học được công nhận chuẩn quốc gia mới…  

Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng; nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm được triển khai. 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đến nay, Ninh Bình đã có 3/7 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành NTM, riêng huyện Gia Viễn đang chờ Hội đồng Trung ương họp quyết định; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100/116 xã đạt chuẩn NTM; 52 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí/xã.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tài liệu minh chứng, nghe đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra, khảo sát thực tế 3 xã: Quang Sơn (thành phố Tam Điệp), Yên Hòa (huyện Yên Mô); Đồng Phong (huyện Nho Quan) được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 và xã Yên Hưng (huyện Yên Mô) đạt chuẩn NTM. Kết quả, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý công nhận 4 xã này đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu. Đồng chí lưu ý chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy để xây dựng NTM tiếp tục là một phong trào thi đua với khí thế mạnh mẽ.  

Bên cạnh kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay như: Việc huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn; một số nơi tiến độ giải ngân chương trình MTQG còn chậm; việc triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu ở một số địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động; chất lượng một số tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường chưa thực sự nổi bật và thiếu bền vững.  

Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp để hỗ trợ 6 xã còn lại đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2020 là: Yên Đồng (huyện Yên Mô); Phú Sơn, Thanh Lạc, Cúc Phương (huyện Nho Quan); Xuân Chính, Cồn Thoi (huyện Kim Sơn) và xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo, hướng dẫn huyện Yên Mô đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu hết năm 2020 huyện đủ điều kiện để xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2021.  

Giao Văn phòng điều phối xây dựng NTM tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá lại một số tiêu chí tại những xã, huyện đã về đích NTM những năm trước. Bên cạnh đó, chủ trì xây dựng đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

      Nguyễn Lựu- Anh Tuấn