Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định

Theo đại diện Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng dần đều qua các tháng và 6 tháng đầu năm đã tăng 18,6% so với kịch bản tăng trưởng. Điều này đóng góp tích cực cho việc phát triển chung của nền kinh tế địa phương, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Báo cáo của Sở Công thương nêu rõ, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với sự đi vào hoạt động ổn định, phát huy công suất, tạo ra sản phẩm giá trị cao của một số dự án mới đầu tư. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 57,3% kế hoạch năm và tăng 18,6% so với kịch bản tăng trưởng. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và đều vượt kịch bản tăng trưởng như: Xe ô tô tăng 81,3%; kính nổi tăng 62%; modul camera tăng 85,9%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có sản lượng giảm như: Đá các loại giảm 17,9%; phân lân nung chảy giảm 28,3%; ximăng và clanke giảm 0,9%...

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng mạnh. Nguyên nhân là do sự hoạt động ổn định của các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Tập đoàn ô tô Thành Công; sản xuất phân đạm từ than cám hoạt động ổn định trở lại, tạo sản phẩm cung cấp cho thị trường của Nhà máy Đạm Ninh Bình; Nhà máy sản xuất camera modul và linh kiện điện tử của Công ty TNHH Mcnex Vina tại khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn tiếp tục đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị, tuyển thêm lao động, do vậy sản lượng của đơn vị liên tục tăng cao; Nhà máy kính nổi CFG Ninh Bình tại KCN Khánh Cư hoàn thành xây dựng dây chuyền 2 của nhà máy và đưa vào hoạt động...

Sở Công thương cũng đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản tập trung dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình năm 2019; rà soát, bổ sung danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Về công tác quản lý cụm công nghiệp, Sở đã hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập cụm công nghiệp (CCN) Gia Lập, CCN Khánh Hải 2 (giai đoạn 1). Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung thêm vào tính chất CCN Gia Phú các ngành nghề: ngành công nghiệp ô tô, điều chế sơn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô. Hoàn thành rà soát các dự án trong các CCN trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc tổ chức mở thầu, chấm thầu lựa chọn nhà thầu lập đánh giá tác động môi trường CCN Khánh Nhạc và CCN Mai Sơn. Do vậy, từ đầu năm đến nay đã thu hút được chủ đầu tư xây dựng hạ tầng vào CCN Yên Thổ và dự án đầu tư thứ cấp vào CCN Gia Vân.

Tuy nhiên, thực tế một số CCN đang phát huy hiệu quả nhưng sự đóng góp làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp tại địa phương vẫn không cao; việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng một số CCN do nhà nước làm chủ đầu tư gặp khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, một số dự án đầu tư vào CCN còn chậm tiến độ triển khai.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019 đạt 63.240 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2018, tăng 10,8% so với kế hoạch năm thì 6 tháng cuối năm giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt được mục tiêu 30.540 tỷ đồng. Với mục tiêu này, Sở Công thương đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh vực để phù hợp với thực tế và khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại đã được phê duyệt; trong đó tập trung triển khai quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh và cấp huyện, quy hoạch phát triển nghề và làng nghề gắn với phục vụ du lịch; quy hoạch chợ,...tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và triển khai, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất trong các CCN. Đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường hai CCN Mai Sơn và Khánh Nhạc…

Bảo Yến

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện