Ninh Bình thu hoạch trên 6.500 ha lúa mùa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình, tính đến đầu tháng 10, toàn tỉnh Ninh Bình có 37.488,9/39.324 ha lúa mùa đã trỗ bông, chiếm 95,3% diện tích gieo cấy.

 

Các địa phương trong tỉnh cũng đã thu hoạch được 6.566 ha lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt 54,9 tạ/ha.  Trong đó: Nho Quan thu hoạch 2.700 ha, năng suất ước đạt 50 tạ/ha; Yên Mô 2.449 ha, năng suất ước đạt 59,5 tạ/ha; Gia Viễn 900 ha, năng suất ước đạt 55 tạ/ha; Hoa Lư 250 ha, năng suất ước đạt 58 tạ/ha; Yên Khánh 250 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha; thành phố Ninh Bình 10 ha, năng suất ước đạt 58 tạ/ha; thị xã Tam Điệp 7 ha, năng suất ước đạt 42,5 tạ/ha.

 

Đinh Chúc