Nho Quan: Giá trị sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực

So với các địa phương trong tỉnh, tiềm năng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ở huyện Nho Quan được đánh giá là không lớn do những hạn chế về tài nguyên khoáng sản, hạ tầng giao thông, lao động… Tuy vậy, trong những năm gần đây, lĩnh vực CN-TTCN trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với sự khuyến khích, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất đã nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nho Quan: Giá trị sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực

Phơi tách gạch mộc tại Nhà máy gạch Phú Sơn (Nho Quan). Ảnh: Thế Minh

Mục tiêu phát triển CN-TTCN được huyện Nho Quan đề ra trong giai đoạn 2015-2020 là giá trị sản xuất công nghiệp đạt 988,6 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14,9 %/năm. Để đạt được mục tiêu này huyện Nho Quan đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển CN-TTCN huyện Nho Quan giai đoạn 2015 -2020. Từ đó Ban Chỉ đạo đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, đưa ra những giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Nho Quan đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Thực hiện bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp ở nhiều vị trí, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung đô thị Nho Quan và quy hoạch nông thôn mới của các xã.

Sau khi hoàn thành quy hoạch chung đô thị Nho Quan, huyện cũng nhanh chóng hoàn thiện đồ án quy hoạch Cụm công nghiệp Xích Thổ với diện tích 50ha; bổ sung quy hoạch khu vực phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại đồi Mả Quan, xã Gia Sơn với diện tích khoảng 10ha; điều chỉnh quy mô, lĩnh vực đầu tư, sản xuất của Cụm công nghiệp Phú Sơn với 61ha; đề nghị điều chỉnh quy hoạch diện tích Cụm công nghiệp 50ha từ xã Đồng Phong về xã Văn Phong và Văn Phương... Bổ sung một số vị trí đất nông nghiệp kém hiệu quả sang thực hiện các dự án CN-TTCN như: Dự án may xuất khẩu tại các xã Gia Sơn, Gia Lâm, thị trấn Nho Quan; dự án sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Đồng Phong; dự án sản xuất viên gỗ nén tại xã Sơn Hà; dự án kho xăng dầu Đồng Phong... Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Phú Sơn tại Cụm công nghiệp Phú Sơn.

Việc thu hút các dự án đầu tư vào các Cụm công nghiệp đã thực hiện bước đầu có hiệu quả, đặc biệt là Cụm công nghiệp Văn Phong đã cơ bản được lấp đầy các dự án đã và đang đi vào đầu tư sản xuất có hiệu quả như Công ty giày Regis, thu hút, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp thì việc thu hút đầu tư ngoài cụm công nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực như: dự án Kho xăng dầu của Công ty Dương Đông Sài Gòn, Nhà máy may của Công ty may xuất khẩu tại các xã Gia Sơn, Văn Phú, thị trấn Nho Quan; nhà máy nhiệt phân lốp cao su của Công ty TNHH MTV công nghiệp Hạ Long CFG tại xã Xích Thổ đã thu hút được hàng nghìn lao động, thu ngân sách đạt hàng chục tỷ đồng.

Với việc kiên trì các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, huyện Nho Quan đã thực hiện hiệu quả chương trình phát triển CN-TTCN trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng qua các năm. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 812 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với năm 2015; năm 2017 giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng so với năm 2016; năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.245 tỷ đồng, tăng 205 tỷ đồng so với năm 2017; năm 2019, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt mức tăng trưởng khá và phát triển theo chiều hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.523 tỷ đồng, đạt 101,53% kế hoạch, tăng 15,82% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với năm 2018, đạt 110% kế hoạch; ước thực hiện 2020, giá trị công nghiệp đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

Trong những năm tiếp theo, huyện Nho Quan xác định tiếp tục thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Hướng phát triển chủ yếu tập trung vào các ngành có thế mạnh như sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến nông sản... Hoàn thiện việc đầu tư vào Cụm công nghiệp Văn Phong, tập trung thu hút, khai thác các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các Cụm công nghiệp Sơn Lai, Phú Sơn, Xích Thổ. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo việc xây dựng cơ bản được tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không gây nợ xây dựng cơ bản.

Nguyễn Thơm