Nhiều giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh

Thuế ngoài quốc doanh là một trong những nguồn thu lớn mang tính bền vững và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách Nhà nước hàng năm. Xác định được điều đó, ngay từ đầu năm ngành Thuế tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng thu thuế ngoài quốc doanh và đã đạt được những kết quả khả quan.

Nhiều giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH YG VINA (KCN Gián Khẩu) - một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hơn 16.000 hộ kinh doanh, trong đó có gần 5.000 hộ thu thuế tháng mà Cục Thuế đang quản lý. Nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng cao và được tỉnh đánh giá là khu vực có tốc độ tăng trưởng khá, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kết quả thu 7 tháng đầu năm 2019, số thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.268 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đã góp phần quan trọng nâng tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý 7 tháng đầu năm đạt trên 5.532 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán HĐND giao, tăng trưởng 48,9% so với cùng kỳ.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Đồng thời cũng khẳng định công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh của ngành Thuế Ninh Bình ngày càng hiệu quả. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh là khoản thu quan trọng nên ngành Thuế đã thực hiện tốt các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Tích cực tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại cùng doanh nghiệp.

Các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp được ngành Thuế nhanh chóng tiếp thu, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên tháo gỡ. Hàng năm, Cục Thuế tổ chức hội nghị thường niên nhằm tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách thuế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nên ý thức tự giác kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng được nâng cao.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuy gặp khó khăn về vốn song vẫn cố gắng bố trí, sắp xếp nguồn để nộp thuế đầy đủ, đúng kỳ hạn, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngày càng tăng cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với công tác tuyên truyền, hỗ trợ, ngành Thuế đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, giúp người nộp thuế tự giác thực hiện chính sách thuế. Ngành Thuế cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khi triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax thay thế cho hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử trước đây.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, 98% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Việc hoàn thuế điện tử chỉ thực hiện trong phạm vi 2 đến 3 ngày, giúp cho nguồn tài chính của doanh nghiệp quay vòng nhanh, phục vụ kịp thời cho sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác ngành Thuế đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, phát hiện kịp thời những trường hợp kê khai không trung thực, không sát với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Rà soát, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những nguồn thu, những địa bàn, đơn vị thu đạt thấp. Từ đó có biện pháp thu cụ thể nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Các Chi cục đã thực hiện rà soát lại 100% các hộ kinh doanh, xác định lại doanh số tính thuế cho từng hộ, quản lý chặt chẽ đối với hộ thu thuế theo phương pháp khoán.

Dự toán thu thuế ngoài quốc doanh năm 2019 do HĐND tỉnh giao cho ngành Thuế thực hiện là 3.990 tỷ đồng. Như vậy nhiệm vụ những tháng cuối năm còn phải thu ngoài quốc doanh hơn 1.700 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cán bộ công chức ngành Thuế cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu để hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện giám sát chặt chẽ tình trạng kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng quản lý chặt chẽ các đơn vị xây dựng cơ bản khi thanh toán công trình, thực hiện khấu trừ tại nguồn số thuế phải nộp theo quy định.

Tiếp tục làm tốt công tác phân tích, đánh giá khả năng nộp nợ của từng doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, tuổi nợ để đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khoản nợ mới phát sinh.

Thực hiện công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị nợ thuế, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận trong việc kê khai, khấu trừ thuế, hoàn thuế; các đơn vị kinh doanh lớn có dấu hiệu trốn thuế...

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khách quan cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Bài, ảnh: Giáng Hương