Nhà dưới 600 triệu đồng không chịu thuế nhà đất

Đại diện Bộ Tài chính cho biết điểm mới trong Dự án Luật Thuế nhà, đất là nhà ở dưới 600 triệu đồng sẽ không phải chịu thuế.

Nhà dưới 600 triệu đồng không chịu thuế nhà đất

Nhà ở từ trên 600 triệu đồng sẽ phải chịu thuế 0,03% cho phần từ 600 triệu đồng trở lên. Mức thuế 0,03% là mức được điều chỉnh giảm thay cho mức 0,05% như dự thảo công bố trước đây. Bộ Tài chính cho biết những điểm mới nói trên được điều chỉnh sau khi Bộ Tài chính nhận được các ý kiến đóng góp từ phía các bộ, ngành, địa phương về dự án Luật Thuế nhà, đất. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung thêm phương án về giá tính thuế đối với nhà đã sử dụng với quy định. Theo đó, giá tính thuế 1m2 nhà được xác định theo tỉ lệ phần trăm trên đơn giá 1m2 nhà xây dựng mới của nhà ở cùng loại (kể cả trường hợp sử dụng nhà ở để cho thuê hoặc kinh doanh) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

 

Theo TTXVN/Vietnam+