Nghị quyết (số 60)

Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2.7. Tại huyện Yên Khánh

a) Đất ở:

- Điều chỉnh giảm 38,6ha đất ở nông thôn tại các khu gồm: Khu dân cư tập trung tại xã Khánh Thiện 6,05ha; Khu dân cư tại xã Khánh Phú 6,84ha; đất xen kẹt trong khu dân cư tại xã Khánh Hồng 2,35ha; đất ở khu dân cư xóm 2 và xóm 20 tại xã Khánh Hội 3ha; Khu dân cư tại xã Khánh Công 0,4ha; Khu dân cư Đồng Đập xóm 6, Nam Cường, xã Khánh Cường 0,86ha; Đất ở xóm 7 xã Khánh Cường 1,4ha; Đấu giá đất xóm 1, Vân Tiến xã Khánh Vân 1,85ha; Giao đất xã Khánh Vân 1,78ha; Đấu giá đất ở xã Khánh Tiên 3,1ha; Đấu giá đất ở cổng trường Yên Khánh B 2,94ha; Đất khu dân cư xen kẹt thị trấn Yên Ninh 7,83ha; Đất ở khu trung tâm hành chính thị trấn Yên Ninh 0,2ha.

- Điều chỉnh tăng 38,6ha đất ở nông thôn để thực hiện các khu dân cư gồm: Khu dân cư áp nhà văn hóa xóm 5, Nam Cường xã Khánh Cường 2,53ha; Khu dân cư áp dãy 2 khu đoàn thể diện tích 10,45ha (thị trấn Yên Ninh 3,09ha, xã Khánh Vân 7,36ha); Khu dân cư giáp Ngân hàng Công thương diện tích 0,2ha; Khu dân cư xen kẹt xóm 10b, 10c xã Khánh Nhạc 0,57ha, Khu dân cư Cửa Đình và Khu dân cư bắc Chợ Vệ xã Khánh Phú diện tích 6,86ha; Khu dân cư xóm 2 xã Khánh Hồng diện tích 1,0ha; Khu dân cư sau sân vận động xã Khánh Hồng diện tích 1,49ha; Khu dân cư xứ Hậu Đồng xã Khánh Hội diện tích 9,8ha; khu dân cư giáp ông Hồng xã Khánh Trung 1,52ha; Đấu giá đất trường tiểu học Kim Đồng thị trấn Yên Ninh diện tích 0,8ha; Khu dân cư phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc (phần diện tích nằm trong địa giới xã Khánh Hòa) diện tích 3,38ha.

b) Đất thủy lợi:

- Điều chỉnh giảm 0,6ha đất thủy lợi tại dự án nạo vét sông Trục từ thôn 5 đến Cống Đọ tại xã Khánh Tiên.

- Điều chỉnh tăng 0,6ha đất thủy lợi để thực hiện các dự án: Trạm bơm Đồng én tại xã Khánh Lợi với diện tích 0,4ha; Nâng cấp trạm bơm Cô Đỗ và hệ thống kênh dẫn tại xã Khánh Vân với diện tích 0,2ha.

c) Đất giao thông

- Điều chỉnh giảm 7,07ha đất giao thông được quy hoạch cảng bốc xếp hàng hóa tại xã Khánh Công.

- Điều chỉnh tăng 7,07ha đất giao thông để thực hiện các dự án, gồm: Cảng bốc xếp vật liệu xây dựng tại xã Khánh Thiện với diện tích 2,5ha; Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn từ đê sông Đáy đến đê sông Vạc xã Khánh Cư diện tích 0,65ha và Khánh An với diện tích 1,75ha; Xây dựng tuyến đường kết nối từ sông Dưỡng Điềm đến đường huyện xã Khánh Hội với diện tích 1,2ha; xây dựng tuyến đường vào trường bắn xã Khánh Lợi với diện tích 0,2ha; Dự án đầu tư xây dựng cảng bốc xếp hàng hóa Phúc Lộc, xã Khánh Phú 0,77ha.

d) Đất sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ:

- Điều chỉnh giảm 4,98ha đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, gồm: Cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Khánh Công 1,95ha; cơ sở sản xuất gạch không nung, tổng kho xăng dầu và cầu bến xuất nhập hàng hóa 1,53ha xã Khánh Cư; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn Yên Ninh 1,5ha.

- Điều chỉnh tăng 4,98ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để thực hiện các dự án, gồm: Tại xã Khánh Cư với diện tích 1,5ha; tại xã Khánh Hải diện tích 0,45ha; tại xã Khánh An diện tích 0,93ha; tại xã Khánh Hòa diện tích 0,6ha; tại xã Khánh Mậu diện tích 1,5ha.

đ) Đất cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Điều chỉnh giảm 0,54ha đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại xã Khánh Công (lấy từ đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng 0,54ha đất cơ sở giáo dục tại thị trấn Yên Ninh (sử dụng từ đất trồng lúa).

e) Đất nông nghiệp khác:

- Điều chỉnh giảm 1,7ha đất nông nghiệp khác tại các dự án: Trang trại đường tránh Quốc lộ 10 tại xã Khánh Cư 1ha và Trang trại Trại Ngoài tại xã Khánh Mậu 0,7ha.

- Điều chỉnh tăng 1,7ha đất nông nghiệp khác để thực hiện quy hoạch: Xây dựng trang trại nông nghiệp sinh thái và dịch vụ tổng hợp tại xã Khánh Thiện 1,0ha và trang trại tổng hợp tại xã Khánh Nhạc diện tích 0,7ha.

2.8. Tại huyện Kim Sơn

a) Đất thủy lợi:

- Điều chỉnh giảm 27ha đất thủy lợi tại Dự án xây dựng đê Bình Minh IV (lấy từ đất chưa sử dụng).

- Điều chỉnh tăng 27ha đất thủy lợi để thực hiện Dự án xây dựng kè chống xói lở đảo Cồn Nổi huyện Kim Sơn (lấy từ đất bằng chưa sử dụng).

b) Đất nghĩa trang, nghĩa địa:

- Điều chỉnh giảm 0,59ha đất nghĩa trang, nghĩa địa Làng Lương xã Định Hóa (đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng 0,59ha đất nghĩa trang, nghĩa địa, trong đó: Xã Kim Chính 0,3ha (đất trồng lúa) và xã Kim Tân 0,29ha (đất trồng lúa).

c) Đất cơ sở văn hóa:

- Điều chỉnh giảm 0,1ha đất cơ sở văn hóa tại dự án xây dựng công trình công cộng, xã Kim Chính (đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng 0,1ha đất cơ sở văn hóa tại xã Quang Thiện (lấy từ đất trồng lúa). 

- Điều chỉnh giảm 0,56ha đất cơ sở văn hóa trong đó: Tại xã Hùng Tiến 0,06ha (đất trồng lúa); tại xã Kim Chính 0,4ha (đất trồng lúa); tại xã Xuân Thiện 0,1ha (đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng 0,56ha đất cơ sở văn hóa để thực hiện xây dựng Đài tưởng niệm xã Lưu Phương và khu trung tâm hành chính huyện.

d) Đất ở:

- Điều chỉnh giảm diện tích 12,2ha đất ở nông thôn tại các xã lấy từ đất trồng lúa gồm: Khu dân cư nông thôn xã Xuân Thiện 1,0ha; Khu dân cư nông thôn xã Ân Hòa 1,0ha; Khu dân cư nông thôn xã Hùng Tiến 1,0ha; Khu dân cư nông thôn xã Yên Mật 1,3ha; Khu dân cư nông thôn xã Như Hòa 1,5ha; Khu dân cư nông thôn xã Chất Bình 2,0ha; Khu dân cư nông thôn xã Lưu Phương 2,0ha; Khu dân cư nông thôn xã Định Hóa 2,4ha.

- Điều chỉnh tăng 12,2ha đất ở nông thôn để thực hiện quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Tân Thành 8ha (lấy từ đất trồng lúa) và xã Lai Thành 4,2ha (lấy từ đất trồng lúa).

đ) Đất cơ sở giáo dục đào tạo:

- Điều chỉnh giảm 2,95ha đất cơ sở giáo dục đào tạo tại các dự án: Trường mầm non khu B xóm Vinh Ngoại, xã Thượng Kiệm 0,39ha (đất trồng lúa); mở rộng trường tiểu học xã Cồn Thoi 0,28ha (đất trồng lúa); mở rộng Trường THCS xã Kim Mỹ 0,13ha (đất trồng lúa); làm mới Trường Tiểu học xã Như Hòa 0,05ha (đất giao thông); xây mới Trường học Nam Biên, xã Đồng Hướng 0,24ha; xây dựng Trường mầm non xã Đồng Hướng 0,45ha; mở rộng Trường mầm non Hùng Tiến 0,3ha; xây dựng mới Trường THCS xã Cồn Thoi 0,81ha; làm mới Trường Mầm non Kim Định 0,3ha.

- Điều chỉnh tăng 2,95ha đất cơ sở giáo dục đào tạo để thực hiện: Xây Trường mầm non tại xã Lưu Phương 0,85ha (trong đó đất trồng lúa 0,8ha; đất giao thông 0,05ha); Xây trường học liên cấp (tiểu học, THCS, THPT) tại xã Lưu Phương 2,1ha (đất trồng lúa).

e) Đất thương mại, dịch vụ:

- Điều chỉnh địa điểm xây dựng cây xăng dầu xã Hùng Tiến diện tích 0,3ha lấy từ đất trồng lúa, tại các thửa đất số 178, 179, 180, 181, 182 tờ số 8 bản đồ địa chính xã Hùng Tiến lập năm 2016, tỷ lệ 1/2000 sang địa điểm thuộc thửa đất số 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 tờ số 8 bản đồ địa chính xã Hùng Tiến lập năm 2016, tỷ lệ 1/2000;

- Điều chỉnh giảm 2,1ha đất thương mại dịch vụ tại xã Như Hòa (lấy từ đất trồng lúa).

- Điều chỉnh tăng 2,1ha đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Bình Minh (sử dụng từ đất trồng lúa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng