Nâng cao hoạt động ủy thác cho vay vốn chính sách

Thông qua phương thức ủy thác tín dụng qua các tổ chức chính trị, xã hội, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh đã đến với người nghèo và các gia đình chính sách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Từ nguồn vốn đó, nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục cho con đi học và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nâng cao hoạt động ủy thác cho vay vốn chính sách

Các đoàn thể phối hợp Ngân hàng CSXH, chính quyền địa phương tổ chức tốt các buổi giao dịch tại xã.

Trong năm 2019, các đoàn thể nhận ủy thác đã tích cực chỉ đạo tổ chức Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng cấp thực hiện có hiệu quả những nội dung nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội nhận ủy thác các cấp và chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân tại điểm giao dịch xã. Thực hiện xây dựng nền nếp tiết kiệm, nâng mức gửi tiền tại Ngân hàng CSXH của tổ viên Tổ TK&VV.

Tại các điểm giao dịch xã, các đoàn thể cấp xã đã thực hiện khá tốt việc giám sát, hướng dẫn Tổ TK&VV, tổ viên trước, trong khi giao dịch với ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch. Cùng với đó, các đoàn thể nhận ủy thác còn phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ hội cơ sở tham gia hoạt động ủy thác, 100% Ban quản lý Tổ TK&VV. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Hội với cán bộ, hội viên. Qua đó đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, các cấp Hội tổ chức kiểm tra 32 lượt huyện, 595 lượt xã, 1.156 tổ TK&VV. Bên cạnh đó, các đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra theo chuyên đề về công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ sổ sách của 100% hội cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt vướng mắc, tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để giải thích, tuyên truyền cho hội viên. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, tồn tại tại cơ sở.

Với sự nỗ lực của các đoàn thể nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Tổng dư nợ ủy thác một số nội dung công việc qua các cấp Hội năm 2019 ước đạt 2.408 tỷ đồng với 76.100 hộ còn dư nợ, chiếm 99,7% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở thôn, xóm nên có điều kiện nắm bắt đầy đủ, chính xác về hoàn cảnh, điều kiện của đối tượng hội viên, đoàn viên. Việc Ngân hàng CSXH tỉnh ủy thác một số hoạt động tín dụng cho các tổ vay vốn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả cao. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Để tiếp tục truyền tải vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, năm 2020 các cấp Hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân CSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt ở các xã, các tổ có chất lượng tín dụng thấp; thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét vay vốn tại các Tổ TK&VV. Chỉ đạo hội cấp xã đôn đốc các Tổ TK&VV duy trì lịch sinh hoạt Tổ TK&VV theo định kỳ hàng tháng có cán bộ ngân hàng và cán bộ đoàn thể cấp huyện tiếp tục tham dự sinh hoạt. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, với chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Riêng, Đoàn thanh niên tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH tiếp tục thực hiện Đề án thanh niên khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai Đề án và tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án giai đoạn năm 2021 - 2025.

Cũng trong năm 2020, các đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, không để hộ nào có đủ điều kiện và có nhu cầu mà không được vay vốn ưu đãi.

Bài, ảnh: Hồng Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện