MTTQ huyện Yên Khánh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở huyện Yên Khánh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân chủ động tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao.

MTTQ huyện Yên Khánh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Diện mạo xã Khánh Cư (Yên Khánh) ngày càng đổi mới. Ảnh: Trường Giang

Với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, người dân vừa là chủ thể vừa là người hưởng lợi trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện Yên Khánh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó chú trọng nêu gương sáng, mô hình hay, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và nhân dân trong huyện. MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên về chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Cụ thể như: mô hình trồng nấm; trồng cây dược liệu; sản xuất lúa hữu cơ; nuôi vịt trời; lúa, cá; mô hình trồng rau, củ, quả an toàn vệ sinh thực phẩm; áp dụng công nghệ cao trồng nông sản sạch xuất khẩu, cấy lúa hàng hóa; cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao; mô hình "Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn"…

Thực hiện các tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo và nhà ở dân cư, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hộ nghèo, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. MTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 134 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 107 hộ với số tiền trên 100 triệu đồng; hỗ trợ 350 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hội Phụ nữ nhận giúp đỡ hơn 100 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ xây dựng 11 nhà "Mái ấm tình thương"; tặng trên 309 triệu đồng cho gần 7.990 lượt học sinh nghèo vươn lên học tốt…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến nay xuống còn 2,7% (theo tiêu chí mới).

Cùng với phát triển kinh tế, giảm nghèo, MTTQ huyện đã bám sát mục tiêu kế hoạch nhằm vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng. Tính đến năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 122 ha đất, đóng góp hơn 1.235 tỷ đồng, hàng chục nghìn công lao động, làm mới, nâng cấp được 390,7 km đường bê tông nông thôn; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 137 tỷ đồng; con em quê hương đang sinh sống và công tác, làm việc trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ trên 72 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trường học, thủy lợi nội đồng.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, triển khai các dự án, chương trình đảm bảo môi trường, từng bước đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư, xây dựng các mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường. MTTQ các cấp trong huyện đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 27 hàng tháng và ngày chủ nhật giữa tháng; duy trì, nhân rộng mô hình điểm "Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường" tại thôn Bùi, xã Khánh An; xây dựng mô hình "Bảo vệ môi trường làng nghề" tại thị trấn Yên Ninh; MTTQ huyện triển khai xây dựng 19 mô hình điểm về "Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp" tại 19 xã, thị trấn. Hội phụ nữ với phong trào "Đường hoa phụ nữ"; Hội Cựu chiến binh với mô hình "Dòng sông sạch"; Mô hình "thắp sáng đường quê" của Đoàn thanh niên; Hội nông dân với mô hình "Cánh đồng không có vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật" đã phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực nông thôn...

Một hoạt động nổi bật trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của MTTQ các cấp huyện Yên Khánh là phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hương ước, quy ước văn hóa được UBND huyện phê duyệt; MTTQ huyện chủ trì tổ chức tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới và phối hợp giám sát việc xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng huyện nông thôn mới tại 268/268 khu dân cư trên địa bàn huyện, kết quả có 88,56% tổng số hộ tham gia ý kiến, trong đó có 80,47% tổng số hộ hài lòng cả 10 tiêu chí; 96% số hộ hài lòng tiêu chí số 10; các tiêu chí còn lại đạt trên 91,3% đến 96,7%. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng xã nông thôn mới, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng chí Đào Hoàng Hà, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2014-2019 cho biết: MTTQ huyện và các tổ chức thành viên xác định công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Thành công trong xây dựng nông thôn mới là nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xã hội hóa và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Mọi công việc được thực hiện đúng với tinh thần: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Mọi hoạt động trong xây dựng nông thôn mới đều do nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia, chính vì thế đã phát huy tính dân chủ cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của người dân.

Thùy Phương