Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 6/9, BCH lâm thời Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao quyết định cho Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 117, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất Đoàn khối Cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, gồm: 68 cơ sở Đoàn và 3.685 đoàn viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định BCH lâm thời Đoàn khối gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ lâm thời Đoàn khối gồm 11 đồng chí, Cơ quan chuyên trách Đoàn khối gồm 3 đồng chí; chỉ định đồng chí Triệu Thị Thu, nguyên Bí thư Đoàn khối Cơ quan tỉnh giữ chức Bí thư BCH lâm thời Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Việc thành lập tổ chức Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhằm tạo sự thống nhất về mô hình tổ chức Đoàn thanh niên theo mô hình tổ chức Đảng trong khối; đảm bảo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Đây là bước ngoặt quan trọng, là dấu ấn cho quá trình hình thành và phát triển của Đoàn thanh niên Khối.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, BCH, Ban Thường vụ lâm thời Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần khẩn trương xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc của BCH, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối, đảm bảo rõ người, rõ việc.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội các chi đoàn cơ sở và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN; đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tinh thần xung kích vì tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tích cực tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, có ý tưởng, sáng tạo và cách làm mới, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành lớp thanh niên trong thời kỳ CNH-HĐH với những phẩm chất cao đẹp về nhân cách, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi trong lao động sản xuất, kinh doanh...

Đinh Ngọc - Đức Lam