Ký kết quy chế phối hợp giữa Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực thuế, ngày 22/11 Cục Thuế tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống các hành vi có dấu hiệu tội tạm trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Trong thời gian qua, Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về chính sách thuế, chính sách phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, về những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới....

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã trao đổi các thông tin, tài liệu về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thuế. Việc phối hợp giữa hai đơn vị đã hạn chế cơ bản tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, xác minh doanh nghiệp; xác định rõ mức độ, tình tiết vi phạm để quyết định xử lý theo quy định.

Tại buổi lễ, Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh đã trao đổi, thỏa thuận các nội dung trong quy chế phối hợp. Theo đó, hai bên cùng nhau phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phối hợp đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Hồng Giang - Anh Tuấn