Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình; tiến hành công tác nhân sự theo luật định. Quốc hội cũng giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận ở tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm, giữa kỳ và thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đầu giờ sáng, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ. Các đại biểu: Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận ở tổ số 5 cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, Tây Ninh và Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Góp ý về các báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đại biểu Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) khẳng định những nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như những chính sách về tài khóa. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng hiện nay tốc độ phát triển ở các tỉnh miền núi còn chậm do gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, dân cư. Trong đó, dân cư ở các tỉnh miền núi sống phân tán, do vậy dẫn đến việc xây dựng các công trình như: điện, đường, trường, trạm... rất khó khăn, mất nhiều kinh phí. Vì vậy cần phải quy hoạch, sắp xếp lại dân cư để chủ động trong đầu tư các công trình phục vụ dân sinh...

Đại biểu Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) tham gia thảo luận tại tổ.

Đại biểu Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) tham gia thảo luận tại tổ.

Tham gia đóng góp ý kiến tại tổ, đại biểu Bùi Văn Phương (Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên, đại biểu cho rằng, hiện nay một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tái cơ cấu nền kinh tế, đó là: Việc cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước kết quả vẫn chưa được như mong muốn; tiến độ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp chậm; thoái hóa vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp chậm, sử dụng kém hiệu quả. Bên cạnh đó, các thể chế liên quan đến kinh tế vẫn còn chưa kịp thời. Vì vậy cần phải có những giải pháp mạnh hơn, chỉ rõ những vướng mắc trong từng lĩnh vực; các bộ, ngành liên quan trực tiếp cần phải có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, đại biểu Bùi Văn Phương cũng đề nghị trong đầu tư công cần thực hiện đầu tư theo phân cấp, có mục tiêu và thẩm quyền đầu tư để các địa phương quyết định và chịu trách nhiệm.

Đầu buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Cuối phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Các đại biểu Quốc hội sau đó thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm để sáng ngày 25-10 chính thức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc.

Mai Lan