Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/7, HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12 để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và quyết định một số vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, HĐND huyện Gia Viễn đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành, huy động sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 26,24% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.139,8 tỷ đồng, bằng 39,4% kế hoạch, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 687,9 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2019). 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huyện hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, tỉnh đã tổ chức thẩm tra, Trung ương đang thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện Gia Viễn đã chủ động triển khai nhiệm vụ, hoàn thành chương trình đề ra, trọng tâm là tổ chức thành công các kỳ họp, đảm bảo công khai, dân chủ, đạt hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Gia Viễn diễn ra trong 2 ngày (16-17/7/2020). Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và một số cơ quan theo luật định. Đồng thời tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền; thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, hoạt động của HĐND huyện. 

Tin, ảnh: Mai Lan