Kim Sơn: Sơ kết đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Ngày 27/10, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ và triển khai kế hoạch xây dựng "Huyện an toàn giao thông".

Kim Sơn: Sơ kết đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Lãnh đạo Huyện Kim Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Để góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và xây dựng huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 6/7/2023, UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND mở đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện từ ngày 17/7 đến 17/9/2023.

Ngay sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau 2 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 980 trường hợp; chặt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với tổng chiều dài gần 35km; yêu cầu 600 hộ dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường chính tháo dỡ mái che; thu giữ 125 biển quảng cáo các loại. Đặc biệt, đã xử lý, giải tỏa 72 hộ dân lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn đường bộ ven tuyến quốc lộ 12B, phá dỡ 12 nhà tạm, hàng trăm mét vuông bê tông, múc và di dời hàng nghìn khối đất, đá, đồng thời tiến hành trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường.

Tình hình trật tự hành lang an toàn đường bộ, nhất là tuyến quốc lộ 12B đi qua địa bàn các xã Kim Mỹ, Văn Hải, Định Hóa, Yên Lộc chuyển biến tích cực, nhận thức và ý thức chấp hành của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu giảm, góp phần phục vụ Nhân dân tham gia giao thông an toàn, qua đó từng bước chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch xây dựng "Huyện an toàn giao thông", chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường thiết lập trật tự kỷ cương về TTATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành phát luật của người tham gia giao thông; triển khai thực hiện xây dựng huyện Kim Sơn trở thành huyện an toàn giao thông.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Các ngành, cơ quan, đơn vị đã ký cam kết thực hiện tốt kế hoạch xây dựng huyện Kim Sơn thành huyện an toàn giao thông.

Kim Sơn Sơ kết đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ
Đại diện các ngành, cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện kế hoạch xây dựng huyện Kim Sơn thành huyện an toàn giao thông.

 

Trần Dũng - Hoàng Hiệp