Kim Sơn: cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 3,5 tỷ đồng

Thực hiện Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn đã cho 224 hộ thuộc 3 xã vùng bãi ngang là Kim Trung, Kim Hải, Kim Đông vay trên 3,5 tỷ đồng vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay được các hộ gia đình đầu tư mua con giống, thức ăn nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ còn đầu tư mở rộng cơ sở chế biến cói mỹ nghệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong huyện.

Quốc Khang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện