Kiểm tra chất lượng mạng Vietnamobile và Beeline

Theo Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin-truyền thông thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, đơn vị này đang triển khai công tác đo kiểm chất lượng dịch vụ thoại di động của 2 mạng mới là Vietnamobile và Beeline ở khu vực Hà Nội.

Kiểm tra chất lượng mạng Vietnamobile và Beeline

D kiến công tác kim tra s kết thúc vào cui tháng 12/2009. Đoàn kim tra ca Cc Qun lý cht lượng s ly mu mt s cuc gi ngu nhiên ti địa bàn Hà Ni để đo t l thiết lp cuc gi thành công, đặc bit là cht lượng đàm thoi. Ngoài ra, cc cũng tiến hành đo kim cht lượng dch v truy nhp Internet ADSL ca FPT Telecom ti thành ph H Chí Minh và cht lượng dch v thoi c định và ca Viettel ti thành ph Hi Phòng. Cc Qun lý cht lượng va kết thúc đợt kim tra cht lượng các mng di động cũ (kéo dài gn mt tháng). Theo kết qu kim tra, các ch tiêu v t l thiết lp cuc gi thành công, cht lượng đàm thoi... đều vượt tiêu chun ngành. Trong s các ch tiêu đo kim quan trng nht thì MobiFone, VinaPhone là 2 mng di động có kết qu gn tương đương, Viettel đứng th 3, th 4 là S-Fone và cui cùng là EVN Telecom.

Theo TTXVN/Vietnam+