Khi ngành Thuế và doanh nghiệp có tiếng nói chung

Thời gian qua, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, do đó, số thu từ thuế, phí ngày càng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh.

Khi ngành Thuế và doanh nghiệp có tiếng nói chung

Cán bộ thuế hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai thuế.

Trong năm qua, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nỗ lực vượt qua khó khăn về lạm phát, thiên tai, dịch bệnh, năng động, sáng tạo, áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật mở rộng sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty cổ phần Xi măng Hướng Dương, Công ty Xi măng Tam Điệp, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Xuân Thái, Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công… Nhờ đó, số thu hàng năm từ thuế, phí của địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu, năm sau cao hơn năm trước.  Năm 2008, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt mức kỷ lục với 2.002 tỷ đồng, vượt 67% so với dự toán HĐND tỉnh giao và vượt 17,8% chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, thu từ thuế, phí đạt trên 755 tỷ đồng. Một trong những doanh nghiệp được ngành Thuế đánh giá cao trong việc chấp hành tốt các chính sách thuế, được tuyên dương lần này là Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty cổ phần Xi măng Hướng Dương. Trong những năm qua, doanh nghiệp luôn nỗ lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cơ quan thuế để được trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cụ thể những quy định của Luật Thuế, các chính sách tài chính của Nhà nước; luôn kê khai trung thực, nộp đúng, nộp đủ các khoản thuế theo quy định và đúng kỳ hạn. Năm 2008, doanh nghiệp đã nộp trên 185 tỷ đồng, chiếm gần 50% số thu ngoài quốc doanh, 1/4 số thu từ thuế, phí của tỉnh.

 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cũng là một trong những điển hình thực hiện tốt các chính sách thuế. Điều đáng ghi nhận ở Công ty là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, kê khai thuế trung thực, nộp đúng, nộp đủ các khoản thuế theo đúng kỳ hạn, được Cục Thuế tỉnh đánh giá là doanh nghiệp có truyền thống thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, cũng như thực hiện nghiêm túc các chính sách thuế. Mặc dù trong điều kiện giá cả nguyên, vật liệu đầu vào tăng, hệ thống máy móc, thiết bị cũ, song Công ty đã xây dựng kế hoạch vận hành hợp lý, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện năng, đảm bảo vượt sản lượng, doanh thu. Năm 2008, Công ty đã nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng, vượt 71% dự toán.

 

Ông Trần Kế Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình khẳng định: "Chấp hành tốt pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước thể hiện tính nhân văn, đạo lý trong xã hội văn minh, nâng cao uy tín và danh dự cho doanh nhân và doanh nghiệp, tạo niềm tin trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Công ty chúng tôi coi việc nộp thuế Nhà nước là nghĩa vụ phải hoàn thành, coi việc chấp hành tốt chính sách thuế là điều kiện đề phát triển sản xuất, kinh doanh".

 

Công tác thu ngân sách được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Vì thế, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế không ngừng nỗ lực phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Có thể nói, thời gian qua, ngoài chính sách ưu đãi về thuế cũng như chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Trung ương và địa phương, ngành Thuế đã triển khai nhiều chương trình cải cách, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp có điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 

Theo ông Đỗ Văn Hoan, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ tục hành chính thuế ngày càng được cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo môi trường bình đẳng, thông thoáng, nâng cao hiệu quả và tính khả thi của Luật Thuế. Chính sách ưu đãi về thuế đã tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời huy động được sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành Thuế cũng đã kịp thời hướng dẫn, cung cấp những thông tin mới về chính sách, chế độ, về quy trình, thủ tục hành chính cũng như giải đáp các vướng mắc phát sinh về chính sách thuế… nhằm nâng cao ý thức tự giác của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước.

 

Đại diện một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được tuyên dương, bà Nguyễn Thị Tự, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Thành cho rằng: "Thời gian qua, những chính sách có liên quan về thuế luôn được cải cách, phù hợp với tình hình thực tế đã tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Chẳng hạn như Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 1-7-2007, cho phép doanh nghiệp được tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, tất nhiên có sự kiểm tra, giám sát của ngành Thuế, nhưng qua đó đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động".

 

Bước sang năm 2009, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước khá nặng nề, đòi hỏi phải có sự thống nhất ý chí, hành động, cùng với sự quyết tâm cao hơn nữa của các cấp, các ngành và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh. Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương…, ngành Thuế tỉnh sẽ cùng doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực vượt bậc để vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu, đẹp.

 

Quốc Khang