Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng 21/7, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ 14. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII

Quang cảnh khai mạc kỳ họp.

Cùng dự có các vị trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm "về đích" trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và HĐND tỉnh khóa XIII đề ra và là tiền đề cho việc xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2016-2020 của tỉnh cũng như của các cấp, các ngành.

Do vậy, kỳ họp thứ 14 có vị trí đặc biệt quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đồng thời có tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận các tờ trình, đề án và dự kiến sẽ thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh cũng sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14.

Xem xét, quyết định vấn đề về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, GDP tăng 8,3%; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh tổng giá trị sản xuất đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch theo hướng tăng sản lượng sản phẩm giá trị cao, giảm sản phẩm sản xuất thô. Dịch vụ, du lịch phát triển.

Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt gần 291 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 1.658 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 44% so cùng kỳ năm 2014.

Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, liên quan đến phát triển KTXH. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; giải quyết các vấn đề về tích tụ đất đai, sản xuất nông sản hàng hóa trong nông nghiệp.

Tiếp tục rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung sản xuất các mặt hàng có sức cạnh tranh cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến, liên kết để phát triển du lịch...

Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đánh giá, thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, đáng chú ý là việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nội dung chủ yếu thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND được thực hiện theo đúng kế hoạch. Qua giám sát, đã khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó phối hợp với UBND tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh được triển khai đúng kế hoạch theo hướng mở rộng tiếp xúc tại cơ sở, địa bàn dân cư nơi đại biểu ứng cử.

Theo chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tiếp tục nghe Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành; thực hiện nội dung về công tác nhân sự.

Đào Duy-Thế Minh