Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng ngày 15/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII khai mạc trọng thể tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đại biểu Trung ương về dự kỳ họp có ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Quốc An, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên DKTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Trong diễn văn khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 3 nội dung trọng tâm: xem xét báo cáo công tác năm 2014 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các ngành; các báo cáo của UBND tỉnh và một số báo cáo quan trọng khác và dành thời gian thỏa đáng để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp nghiên cứu, thảo luận, xem xét các đề án, tờ trình của UBND tỉnh và sẽ thông qua 22 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015 và tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Xem xét, quyết định vấn đề về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và quyết định những nội dung được trình tại kỳ họp; đồng thời tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang đặt ra, được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần để hoàn thành với chất lượng cao các nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, năm 2014, kinh tế tiếp tục phát triển, GDP đạt 9,8%, sản xuất nông nghiệp được mùa, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu tăng mạnh; chất lượng các ngành dịch vụ được nâng lên, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, xúc tiến đầu tư, công tác đối ngoại được mở rộng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong đó đánh giá: Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2014 đã đề ra. Nổi bật là chủ trì chuẩn bị, tổ chức thành công 3 kỳ họp của HĐND, trong năm thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh về 39 vấn đề phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động giám sát đã đi vào những vấn đề cụ thể, sát thực tiễn, những nội dung còn nhiều bức xúc mà đa số đại biểu và cử tri quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, bộ máy chính quyền địa phương và củng cố thêm niềm tin của cử tri trong tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của quân và dân tỉnh nhà trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2014. Cùng với các mặt công tác chung của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Vì vậy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tham gia ý kiến quyết định những chủ trương quan trọng để triển khai tổ chức tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển. Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển giống cây trồng, con nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với chế biến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; chú trọng phát triển chăn nuôi và thủy hải sản.

Cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm hơn nữa phát triển văn hóa xã hội, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong cải cách hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu nghe thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII. Các đại biểu cũng nghe báo cáo của các Ban HĐND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; nghe một số Tờ trình của UBND tỉnh…

Đinh Ngọc-Duy Hiền-Thế Minh