Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 9/8, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chính thức khai mạc. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự khai mạc đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện địa phương một số tỉnh bạn, con em quê hương và 205 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Xuân Minh, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thời gian qua, Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Các đồng chí đại biểu dự đại hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là người đại diện cho trí tuệ, ý chí của đảng bộ, chi bộ. Đặc biệt, với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển", đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII nhiệm kỳ 20202025

Đồng chí Lê Xuân Minh, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

 

Hướng về Đại hội Đảng các cấp, với tinh thần thi đua yêu nước, với sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng; từ nhiều tháng qua, đã có hàng trăm lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Những ý kiến tâm huyết ấy không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội trong những năm qua, mà còn làm sáng tỏ thêm phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đi lên của huyện nhà trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Cờ thi đua Quyết thắng năm 2019; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, 2019; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Gia Viễn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển CN-TTCN, nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng thu ngân sách đạt 220 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,4%; giá trị bình quân trên 1 ha canh tác là 124,6 triệu đồng/năm; có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm có 150 đảng viên được kết nạp..., phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh.

 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII nhiệm kỳ 20202025

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhóm các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Trước đó, chiều ngày 8/8, Đại hội đã họp phiên trù bị, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến của Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và của các Đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Đoàn đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Trong phiên khai mạc, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Nội dung này sẽ được Báo Ninh Bình điện tử tiếp tục cập nhật.

Mỹ Hạnh-Thu Hằng-Minh Quang

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện