Huy động sức mạnh toàn dân, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong gần 10 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt; huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng và hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM).

Huy động sức mạnh toàn dân, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nhà văn hóa huyện Gia Viễn.Ảnh: Minh Đường

Sáng tạo trong xây dựng xã nông thôn mới

Xác định xây dựng NTM bắt đầu từ cấp xã, huyện Gia Viễn đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã nỗ lực thực hiện các tiêu chí nhằm thay đổi diện mạo nông thôn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã đã cụ thể hóa thành các nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch chỉ đạo xây dựng NTM; chỉ đạo các thôn, xóm xây dựng nghị quyết chi bộ, quy ước, hương ước thôn, xóm và kế hoạch cụ thể về: Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang, thiết kế đồng ruộng; xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, rãnh tiêu thoát nước khu dân cư; đường trục chính nội đồng, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và hoàn thiện các tiêu chí xóm văn hóa, gia đình văn hóa... Đến nay, 20/20 xã đã được các xã đánh giá lại, huyện thẩm tra, các ngành chức năng của tỉnh thẩm định xác nhận đạt chuẩn theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Xã Gia Xuân là địa phương có sự đổi thay khá đồng bộ từ xã nông thôn trở thành xã có diện mạo như phố thị. Đồng chí Mai Xuân Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuân cho biết: Trong xây dựng NTM, Gia Xuân rất coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân thấy được lợi ích thiết thực, tác động đến đời sống khi xây dựng xã NTM, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, bắt tay vào làm trước những tiêu chí dễ làm, phù hợp với giai đoạn triển khai, cụ thể như, khi xây dựng NTM, xã Gia Xuân xác định có 2 tiêu chí khó hơn cả, đó là công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, bởi đây là cuộc cách mạng trong nông nghiệp và tiêu chí khó thứ 2 là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, do thu ngân sách xã khó khăn. Từ việc đánh giá những khó khăn đó, xã Gia Xuân có cách làm sáng tạo trong công tác dồn điền, đổi thửa - đó là huy động sức dân trong kiến thiết đồng ruộng. Nhận được sự đồng thuận của người dân, xã đầu tư xây dựng đường sá, kênh mương, huy động người dân có ruộng ở gần đóng góp nhiều hơn người ruộng xa, nhân dân hiến đất làm giao thông thủy lợi... Từ đó đã huy động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng công trình giao thông thủy lợi nội đồng, những khu đồng canh tác khó khăn được cải tạo thuận lợi. Kết quả, trước năm 2015, mỗi hộ có trên dưới 10 thửa ruộng, thì đến năm 2018, mỗi hộ còn 2 thửa. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, xã đã kêu gọi, vận động con em quê hương đóng góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Đã có cá nhân là con em quê hương ủng hộ hàng chục tỷ đồng xây mới trạm y tế, đường giao thông, sửa chữa trường lớp… Với các bước triển khai phù hợp, vững chắc, phù hợp với từng thời điểm, đến năm 2018, Gia Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay, xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới đạt xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Phát huy lợi thế địa phương 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Gia Viễn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Như hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường... chưa đồng bộ, hằng năm thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Tỷ lệ các tiêu chí đạt chuẩn thấp, như tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương mới đạt 21,46%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn 46,8%; tỷ lệ xã có nhà văn hóa, sân thể thao là 20%; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao 8,78%; giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 67,2 triệu đồng/ha; số tiêu chí trung bình của mỗi xã đạt 5,5 tiêu chí/xã… 

Trong quá trình xây dựng huyện NTM, huyện Gia Viễn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện với những bước đi, cách làm phù hợp, sáng tạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tổ chức và toàn thể nhân dân. Cùng với đó, huyện Gia Viễn cũng ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM, như: Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học, THCS đạt chuẩn với mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm là 20 triệu đồng/nhà; thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM mỗi xã 1 tỷ đồng; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 300 triệu đồng/xã, thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu 50 triệu đồng/thôn; hỗ trợ kinh phí cho 3 mô hình chuyển đổi phát triển kinh tế (mô hình thủy sản, mô hình trồng rau nhà lưới ở xã Gia Phương, mô hình trồng hoa ở xã Gia Hòa) và một số chính sách xã hội hóa hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ người có công…

Với những bước đi phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đến nay, huyện Gia Viễn có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định, giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,51%/năm; năm 2019 tăng 23,4% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đến năm 2019, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 3,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 78%; dịch vụ chiếm 18,5%. Trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, đóng góp 80% giá trị sản xuất công nghiệp cho huyện và trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,7 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 45,9 triệu đồng/năm; 20/20 xã đều có mức thu nhập bình quân đạt từ 45,5 triệu đồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8% (không bao gồm hộ nghèo bảo trợ xã hội). Tất cả 20 xã đều được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Có 1 xã (Gia Vân) được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 thôn (Tập Ninh và Thanh Uy, xã Gia Vân) được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện Gia Viễn đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 7/2020.         

Hồng Vân

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện