Hợp Tiến: Điểm sáng hợp tác xã kiểu mới

Từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã thay đổi hẳn nếp nghĩ, cách làm, phát huy tốt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Một trong những điển hình là HTX nông nghiệp Hợp Tiến, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.

Hợp Tiến: Điểm sáng hợp tác xã kiểu mới

Ông Vũ Văn Quyết, Giám đốc HTX nông nghiệp Hợp Tiến kiểm tra mô hình trồng bí xanh. Ảnh: Anh Tuấn

HTX nông nghiệp Hợp Tiến là một trong hai HTX nông nghiệp của xã Khánh Nhạc. Là đơn vị có bề dày truyền thống trong phong trào sản xuất nông nghiệp HTX đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện. Năm 2015, HTX Hợp Tiến tiến hành chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, củng cố và tổ chức lại bộ máy, hoạch định nhiều kế hoạch sản xuất, kinh doanh mới.

Ông Vũ Văn Quyết, Giám đốc HTX cho biết: Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX, Hợp Tiến hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực và luôn đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của HTX. Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gắn với phát triển HTX, hài hòa lợi ích giữa thành viên với lợi ích của HTX...

Hiện tại HTX có 1.161 thành viên tham gia và thực hiện 10 khâu dịch vụ phục vụ thành viên, doanh thu của HTX duy trì từ 5 đến 6 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân các thành viên hơn 4 triệu đồng/tháng; duy trì tốt hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, HTX nông nghiệp Hợp Tiến đã không ngừng phấn đấu, đổi mới cách nghĩ, cách làm, sáng tạo trong lao động sản xuất thúc đẩy nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống các hộ thành viên.

Hiện tại HTX đang thực hiện hầu hết các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có những dịch vụ khó như: Dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ khoán đồng diệt chuột, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Các dịch vụ của HTX thực hiện làm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho các hộ thành viên, do đó được các hộ thành viên nhiệt tình ủng hộ, đóng góp phí dịch vụ đầy đủ. Hàng năm, từ nguồn lợi nhuận thu được, HTX trích đầu tư phục vụ cho sản xuất, hiện tại HTX đã có 5 trạm bơm vô ống, 3 lò sấy nông sản, kho chứa 500 tấn thóc; hệ thống đường giao thông nội đồng được cứng hóa 100%, hệ thống thủy lợi được quy hoạch thiết kế khoa học đảm bảo chủ động cả tưới tiêu 100% diện tích.

Hệ thống giao thông, thủy lợi đảm bảo cho phép các hộ thành viên trong HTX cơ giới hóa hầu hết các khâu trong sản xuất lúa với giá thành thấp, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai bão lụt gây ra. Dịch vụ tín dụng nội bộ duy trì dư nợ trên 3 tỷ đồng, hầu hết là nguồn vốn nhàn rỗi của các hộ thành viên trong HTX đã tạo điều kiện cho nhiều hộ khác vay đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Dịch vụ sấy nông sản được HTX thực hiện từ năm 2014 đến nay với 3 lò sấy, mỗi năm sấy được từ 1.000-1.500 tấn thóc. Hàng năm HTX tổ chức ký hợp đồng với các doanh nghiệp tiêu thụ từ 300-500 tấn lúa cho thành viên. Các hoạt động dịch vụ của HTX còn tạo việc làm cho trên 50 lao động.

Không chỉ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, những đóng góp của HTX còn tạo động lực cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc cho biết: Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, HTX nông nghiệp Hợp Tiến đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Năm 2012, HTX là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh tiến hành dồn điền đổi thửa, kết hợp với chỉnh trang đồng ruộng, vận động các hộ thành viên đóng góp trên 4 tỷ đồng để quy hoạch lại đồng ruộng, làm lại hệ thống giao thông, thủy lợi trước khi giao lại ruộng cho nhân dân. Dồn điền đổi thửa kết hợp với chỉnh trang đồng ruộng đã tạo ra sự thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và đã được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhân rộng ra các đơn vị trong tỉnh.

Song song với việc cải tạo đồng ruộng, HTX cũng đưa vào áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, giống cây con mới vào sản xuất, như chuyển đổi 100% diện tích từ cấy truyền thống sang gieo vãi; chế tạo máy phun thuốc trừ sâu, áp dụng máy rải phân bón, máy gặt, lò sấy lúa... Đến nay, việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới một cách đồng bộ đã giúp các hộ thành viên trên địa bàn HTX giảm 70% chi phí công lao động so với trước năm 2012, cơ bản giải quyết được vấn đề thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp những năm qua.

Cùng giải quyết bài toán thiếu hụt lao động nông nghiệp, HTX nông nghiệp Hợp Tiến đã tìm cho mình hướng đi mới. Năm 2012, cùng với việc dồn điền đổi thửa, HTX đã xây dựng phương án để thuê lại diện tích đất canh tác của các hộ không còn lao động, tạo ra ô thửa lớn.

Đồng thời lựa chọn những hộ nông dân có điều kiện để tổ chức sản xuất với diện tích lớn, tạo ra sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng. Sau 5 năm thực hiện thành công với 11ha ban đầu, năm 2017 được sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND xã Khánh Nhạc, HTX tiếp tục mở rộng mô hình thuê ruộng.

Đến nay HTX đang thuê 70ha đất hai lúa và tổ chức sản xuất với thửa ruộng từ 1ha trở lên. Việc sản xuất với diện tích lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của các hộ tham gia sản xuất được nâng lên rõ rệt.

Với những kết quả đã đạt được, HTX Hợp Tiến xứng đáng là mô hình tiêu biểu, có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đề ra được những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Thái Học