Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Ngày 10/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.  

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh đoàn.  

10 năm qua, việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn là căn cứ, cơ sở quan trọng giúp tổ chức Đoàn chuẩn hóa đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá cán bộ được quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Các bước quy trình rà soát, giới thiệu bổ sung nguồn nhân sự quy hoạch được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan.  

Công tác bố trí, sử dụng ngày càng phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và chiều hướng phát triển của cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, đặc biệt là việc chăm lo chế độ, chính sách, quyền lợi chính trị cho cán bộ Đoàn đã tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn phát huy khả năng, sở trường, cống hiến để trưởng thành.  

Tại hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tổng thể về kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. So sánh sự chuyển biến cơ bản giai đoạn trước khi có Quy chế và sau khi ban hành Quy chế.  

Từ thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện, các đơn vị chia sẻ những mô hình, giải pháp hiệu quả, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các khâu của công tác cán bộ Đoàn. Các đơn vị tập trung thảo luận những vấn đề hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay so với yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhất là về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp; các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí sử dụng và cơ chế chính sách để thu hút cán bộ giỏi làm công tác thanh niên. Từ đó, đối chiếu với thực tiễn để đề xuất, kiến nghị về những điểm cần sửa đổi, bổ sung trong triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.  

Tại tỉnh Ninh Bình, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn các cấp luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đoàn. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp từ năm 2010 đến nay luôn đảm bảo các tiêu chuẩn của Quy chế cán bộ Đoàn.  

Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách và không chuyên của Đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn thường xuyên, trình độ học vấn và trình độ chính trị được nâng cao, đại đa số có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các tỉnh, thành Đoàn tại hội nghị.  

Đồng chí đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục rà soát, gửi văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ngày 20/7/2020. Các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn và kiên trì chủ động sáng tạo trong thực hiện; cần chủ động trong việc theo dõi, nắm bắt cơ hội để đảm bảo tỷ lệ trẻ được bầu vào cấp ủy Đảng; hoàn thành báo cáo 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo tiến độ…

Khải Hoàn - Trường Giang