Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền Luật Bầu cử

Ngày 29/3, tại xã Khánh Thượng (Yên Mô), Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Hội Luật gia huyện Yên Mô và UBND xã Khánh Thượng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật hộ tịch tới cán bộ, công chức xã và trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND như: Nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền và luật hộ tịch.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; lựa chọn những người có đức, có tài, có tầm, có tâm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, góp phần tích cực thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mai Lan

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện