Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6

Chiều 26/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6, định hướng tuyên truyền tháng 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6

Đồng chí Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh, đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Trong tháng 6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Qua đó đã thông tin kịp thời, phản ánh đầy đủ các hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới.  

Nhất là đã đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp, trọng tâm là tuyên truyền kết quả việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX; việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng.  

Đặc biệt, Báo Ninh Bình đã tổ chức khai trương Báo Ninh Bình điện tử vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), đánh dấu bước phát triển mới của Báo Ninh Bình, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Báo Ninh Bình trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...  

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí, tuyên truyền tiếp tục được duy trì. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động báo chí. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...  

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được Ban Tuyên giáo các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện nền nếp, chất lượng. Công tác dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, kịp thời.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, kết quả đã đạt được của các cơ quan báo chí và ngành Tuyên giáo trong công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6.  

Về trọng tâm công tác báo chí, tuyên truyền tháng 7, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan báo chí, ngành Tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; nhất là Đại hội cấp trên cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền việc góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Đồng thời tuyên truyền làm nổi bật kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020...

Quan tâm tuyên truyền công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng cảu đất nước, của tỉnh.

Các cấp, các ngành, nhất là ngành Tuyên giáo tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xuân Trường- Đức Lam